ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно
Фільтр по міністерству:
  Фільтр по рокам (2015-2017 рр)
НАЗВА ЗАКОНОПРОЕКТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
КІНЦЕВА СТАДІЯ ВИКОНАННЯ КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ СТАТУС ВИКОНАННЯ
СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
виконано: -  /  не виконано: -  /  всього: -  /  щодо - - не вказано термінів!
0 Внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» в частині оприлюднення рішень у справах про узгоджені дії, концентрацію
Заходи плану імплементації актів законодавства ЄС, які закріплюють правила конкуренції
Внесення на розгляд Уряду 31.12.2016 Враховано в Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» від 12.11.2015 № 782-VIII
1 Внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Ст. 14, 34, 79, 82, 83 Директиви 2013/59/Євратом)
План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р., що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом
31.12.2016 3858 від 01.02.2016 відкликано
2 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до статті 18 Закону України “Про здійснення державних закупівель» в частині визначення підстав для залишення скарг без розгляду та встановлення строку для подання скарг в календарних днях
Внесення на розгляд уряду – серпень 2017
План імплементації Директиви Ради 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень про застосування процедур перевірки надання контрактів на державні поставки та виконання державних робіт
Внесення на розгляд уряду 31.08.2017 Враховано в Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15.09.2015 № 679-VIII
3 Проведення аналізу рішень Європейської Комісії, прийнятих відповідно до Рішення № 676/2002/ЄС щодо гармонізації умов доступності та ефективності використання радіочастотного спектра 8.1.2. Удосконалення чинного законодавства шляхом розроблення проектів змін до нормативно-правових актів України за результатами аналізу
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
30.06.2016 Не внесено
4 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо імплементації положень Регламенту (ЄС) № 952/2013, які мають відсилочний характер)»
План імплементації Регламенту (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу
31.12.2015 4777 від 03.06.2016 на розгляді
5 Ввнесення змін до Закону України «Про телекомунікації» у частині посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регуляторного органу здійснювати регулювання у галузі зв’язку
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
30.09.2016 3549-1 від 11.12.2015 на розгляді
6 Проект Закону про внесення змін до чинного законодавства України з метою реалізації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії
План імплементації Директиви Ради (ЄС) 2003/96 від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії
Невідомо Не внесено
7 Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція)»
План імплементації Європейської Конвенції про транскордонне телебачення від травня 1989 р. та Директиви 2007/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 р. що вносить зміни до Директиви Ради 89/552/ЄЕС про координацію певних положень, встано
31.01.2016 Не внесено
8 Проект Закону про внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Ст. 15, 16 Директиви 2013/59/Євратом )
План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р., що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом
31.12.2015 3858 від 01.02.2016 відкликано
9 Проект Закону України “Про мультимодальні перевезення”
План імплементації Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих типів комбінованого транспортування товарів між державами-членами
30.09.2016 Не внесено
10 Розроблення проекту Закону України про внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Глава 7 Директиви 2013/59/Євратом – розрахунки доз опромінення)
Прийняття – 2017
План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р., що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом
Прийняття закону 31.12.2017
11 Проект Закону про внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Глава 7 Директиви 2013/59/Євратом - медичне опромінення та Ст.і 11, 26, 31, 32, 33, 35, 52 Директиви 2013/59/Євратом)
План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р., що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації, та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом
31.12.2015 3858 від 01.02.2016 відкликано
12 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України» в частині визначення термінів
План імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів)
31.12.2016 Не внесено
13 Розроблення проекту Закону України про внесення змін до законів України: “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”; “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії (Стаття 3 Директиви 2014/87/ Євратом)
Прийняття – 2017
План імплементації Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, що встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
14 Проект Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України» (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)
План імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення
30.09.2015 1380-VIII від 19.05.2016 прийнято
15 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України»: урегулювання питання стосовно вимог до експлуатації придатності суховантажів з урахуванням особливостей національного законодавства
План імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів)
31.12.2016 Не внесено
16 Розроблення проекту Закону України «Про орган державного регулювання безпеки використання ядерної енергії»
Прийняття – 2017
План імплементації Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, що встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
17 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність»
 План імплементації Регламенту (ЄС) № 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року щодо Європейської статистики та скасування Регламенту (ЄС, Євроатом) № 1101/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо передачі конфіденційних даних до Статистичного управління Європейських Співтовариств, Регламенту Ради (ЄС) № 322/97 щодо статистики Співтовариства, та Рішення Ради 89/382/ЄЕС, Євроатом, яким створено Комітет зі статистичних програм Європейських Співтовариств
01.07.2015 4584 від 04.05.2016 на розгляді
18 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України»: урегулювання питання щодо вжиття необхідних заходів Державами-членами з метою забезпечення ефективного виконання принципів, що стосуються відповідальностей капітанів і представників терміналів
План імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів)
31.12.2016 Не внесено
19 Проект Закону України «Про залізничний транспорт» (Директиви Ради 95/18/ЄС)
План імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування залізничних підприємств
30.11.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
20 Внесення змін до Закону України «Про морські порти України» : Врегулювання питання щодо порядку здійснення ремонту пошкоджень заподіяних під час вантажних робіт
План імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів)
31.12.2016 Не внесено
21 Внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки» з урахуванням основних положень Директиви 2012/18/ЄС
Прийняття – 2017
План імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
22 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» з урахуванням положень статей 109, 112 Угоди про асоціацію та Директиви 97/67/ЄС
План імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування
30.11.2015 Не внесено
23 Нормативно-правовий акт щодо впровадження в національну правову систему положень Регламенту № 391/2009 Європейського Парламенту та Ради про загальні правила й стандарти щодо організацій з корабельного інспектування й огляду
План імплементації Регламенту (ЄС) № 391/2009 Європейського Парламенту та Ради про загальні правила й стандарти щодо організацій з корабельного інспектування й огляду та Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями
31.07.2016 Не внесено
24 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» щодо корегування термінології, що застосовується у поштовому зв’язку
План імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування
30.11.2015 Не внесено
25 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (КТМУ) та Закону України «Про транспорт», Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» в частині закріплення основних положень щодо порядку делегування повноважень від імені Адміністрації прапору визнаним організаціям
План імплементації Регламенту (ЄС) № 391/2009 Європейського Парламенту та Ради про загальні правила й стандарти щодо організацій з корабельного інспектування й огляду та Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями
31.07.2016 Не внесено
26 Проект Закону України «Про залізничний транспорт»
План імплементації Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами
30.11.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
27 Внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП) в частині встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, адаптованого до вимог Директиви 2009/15/ЄС та Регламенту № 391/2009
План імплементації Регламенту (ЄС) № 391/2009 Європейського Парламенту та Ради про загальні правила й стандарти щодо організацій з корабельного інспектування й огляду та Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями
31.07.2016 Не внесено
28 Удосконалення чинного законодавства та підготовка проектів змін до визначених за результатами аналізу нормативно-правових актів України (Забезпечення удосконалення національної термінологічної бази у сфері телекомунікацій та радіочастотного ресурсу відповідно до стандартів ЄС щодо електронних комунікацій. Стаття 2 та додаток II Директиви 2002/19/ЄС, стаття 2 Директиви 2002/20/ЄС, стаття 2 Директиви 2002/21/ЄС, стаття 2 Директиви 2002/22/ЄС із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 2009/136/ЄС та 2009/140/ЄС, стаття 1 Директиви 2002/77/ЄС)
Розробка – березень 2017, внесення на розгляду уряду – квітень 2017, внесення на розгляд ВР – червень 2017
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
Внесення на розгляд ВР 30.06.2017
29 Проект Закону України «Про залізничний транспорт»
План імплементації Директиви Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства; План імплементації Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 р. про розподілення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою; План імплементації Регламенту (ЄС) № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про права та обов’язки пасажирів, які користуються залізничним транспортом.
30.11.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
30 Проект Закону України щодо дії впровадження вимог Регламенту № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради про посилення безпеки суден та портових споруд
План імплементації Регламенту (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд
31.07.2016 Не внесено
31 Проведення аналізу нормативно-правових актів України щодо відповідності їх положень для гарантування досягнення цілей, закріплених у Директивах та розробка законопроектів (щодо впровадження системи загального дозволу для надання телекомунікаційних послуг, переліку прав у рамках загального доступу, прав використання радіочастотного та номерного ресурсів і плати за таке право, можливих обмежень наданих прав, умов застосування особливих зобов’язань, надання та оприлюднення інформації, питання адміністративних зборів, перегляду чинних дозволів на здійснення діяльності тощо)
Розробка – березень 2017, внесення на розгляду уряду – квітень 2017, внесення на розгляд ВР – червень 2017
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
Внесення на розгляд ВР 30.06.2017
32 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України з метою створення умов щодо вільного укладання договорів між зацікавленими сторонами та вільне ціноутворення у сфері міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами
План імплементації Директиви Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства
31.12.2015 Не внесено
33 Внесення змін до КоАП в частині встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, адаптованого до вимог Регламенту № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради про посилення безпеки суден та портових споруд
План імплементації Регламенту (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд
31.07.2016 Не внесено
34 Проведення аналізу нормативно-правових актів України щодо відповідності їх положень для гарантування досягнення цілей, закріплених у вищезазначених статтях Директив та розробка законопроектів (щодо переліку та доступності універсальних послуг, послуг довідки та телефонних довідників, таксофонів, заходів для споживачів з особливими потребами, тарифної політики, якості послуг, розрахунку собівартості зобов’язань стосовно універсальної послуги, укладання контрактів, прозорості та оприлюднення інформації, цілісності та безпеки мереж, єдиного номера екстреного виклику, телефонних кодів доступу та негеографічних номерів, послуги перенесення номеру, досудове вирішення спорів тощо)
Розробка – березень 2017, внесення на розгляду уряду – квітень 2017, внесення на розгляд ВР – червень 2017
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
Внесення на розгляд ВР 30.06.2017
35 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо упровадження системи «ротаційного фрахтування»
План імплементації Директиви Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства
31.12.2015 Не внесено
36 Проект законодавчого акта щодо приєднання України до Міжнародного кодексу з безпеки високошвидкісних суден (HSC Code)
План імплементації Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден
31.07.2016 Не внесено
37 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм (Директива Ради ЄС 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне)
План імплементації Директиви Ради ЄС 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне
31.12.2015 Мінекономрозвитку готує комплексні зміни до Закону України “Про туризм”Не внесено
38 Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт», з урахуванням загальних правил щодо доступу до здійснення діяльності з перевезення вантажів національними та міжнародними водними шляхами та взаємного визнання дипломів, сертифікатів та інших документів про освітню діяльність
План імплементації Директиви Ради 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р. про доступ до перевезення товарів водними шляхами для національного та іноземного транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності
31.07.2016 Не внесено
39 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з вимогами Регламенту № 1370/2007 про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами
План імплементації Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами
31.12.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
40 Внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино»(Ст. 24, 27; Додатки IV та VI Регламенту № 479/2008 )
План імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина, та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1439/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та відміняються Регламенти (ЄС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999
Внесення на розгляд Уряду 31.03.2016 Не внесено
41 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» стосовно приведення періодичності проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність до положень ДОПНВ
План імплементації Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів
30.09.2015 Не внесено
42 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Ст. 24, 27; Додатки IV та VI Регламенту № 479/2008 )
План імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина, та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1439/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та відміняються Регламенти (ЄС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999
Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
43 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»
План імплементації Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів
31.12.2015 4644 від 11.05.2016 на розгляді
44 Внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Ст. 57, 59, 60 Регламенту № 479/2008 )
План імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина, та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1439/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та відміняються Регламенти (ЄС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999
Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
45 Проект Закону України з питань розвитку та удосконалення безпеки на залізничному транспорті
План імплементації Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку на залізницях у Співтоваристві, якою внесено зміни до Директиви 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки
31.12.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
46 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Ст. 57, 59, 60 Регламенту № 479/2008 )
План імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина, та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1439/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та відміняються Регламенти (ЄС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999
Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
47 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність до Директиви 2002/15/ЄС про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність
План імплементації Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
48 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Ст. 76-81, частина перша ст. 82, статті 83 Регламенту 555/2008)
План імплементації Регламенту Комісії (ЄС) N 555/2008 від 27 червня 2008 р. про встановлення деталізованих правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 про спільну організацію ринку вина та програм державної підтримки, торгівлю з третіми державами, виробничим потенціалом, щодо контролю в секторі вина
Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
49 Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» з метою запровадження річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах
План імплементації Директиви 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. про гармонізовані річні інформаційні послуги (РІП) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства
31.12.2015 2475а від 20.08.2015 відкликано
50 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Ст. 87, 88, 90, 92, 93 Регламенту ЄС 555/2008)
План імплементації Регламенту Комісії (ЄС) N 555/2008 від 27 червня 2008 р. про встановлення деталізованих правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 про спільну організацію ринку вина та програм державної підтримки, торгівлю з третіми державами, виробничим потенціалом, щодо контролю в секторі вина
Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
51 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та деяких інших законодавчих актів України в частині підвищення рівня управління безпекою і безпечною експлуатацією суден
План імплементації Регламенту (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95
31.12.2015 Не внесено
52 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України«Про виноград та виноградне вино» (Ст. 95 Регламенту 555/2008)
План імплементації Регламенту Комісії (ЄС) N 555/2008 від 27 червня 2008 р. про встановлення деталізованих правил для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 про спільну організацію ринку вина та програм державної підтримки, торгівлю з третіми державами, виробничим потенціалом, щодо контролю в секторі вина
Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
53 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України з метою доповнення Глави 1 Розділу IV, новими статтями «контроль державою порту», та «контроль державою прапора»
План імплементації Директиви Директива 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю держави порту
31.12.2015 2712 від 23.04.2015 на розгляді
54 Внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
План імплементації Регламенту (ЄС) N 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС
Внесення на розгляд Уряду 30.11.2016 Не внесено
55 Законодавчий акт щодо приєднання України до Міжнародної конвенції з контролю за шкідливими протиобростаючими системами на суднах
План імплементації Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах
31.12.2015 Не внесено
56 Внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
План імплементації Регламенту (ЄС) N 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС
01.12.2016 Не внесено
57 Проект акта щодо імплементації положень Регламенту № 782/2003 про заборону оловоорганічних сполук на суднах в національне законодавство України
План імплементації Регламенту (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах
31.12.2015 Не внесено
58 Внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
План імплементації Регламенту (ЄС) N 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС
02.12.2016 Не внесено
59 Проект Закону щодо внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність з положеннями Директиви 92/6/ЄЕС
План імплементації Директиви Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів у Співтоваристві
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
60 Внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо категорій механічних транспортних засобів та посилення принципу поступового доступу до категорій двоколісних транспортних засобів і категорій транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів»
План імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія
31.12.2016 розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС», а саме до Законів України «Про дорожній рух» та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»Не внесено
61 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС, щодо встановлення відповідальності автомобільних перевізників та накладення відповідних стягнень за порушення
План імплементації Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
62 Внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів» (актуалізація цілей і завдань державної політики на коротко- та довгострокову до 2025 року перспективу)
План імплементації Директиви 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища (Рамкова Директива морської стратегії)
31.03.2016 Не внесено
63 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС, яким передбачається запровадження вимог Директиви 2003/59/ЄC
План імплементації Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та скасовує Директиву Ради 76/914/ЄЕС
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
64 Внесення змін до Податкового кодексу України в частині екологічного податку на розміщення відходів та його нормативної бази (визначатиме нові класи відходів та нормативи плати за розміщення)
План імплементації Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи та скасування окремих Директив
31.05.2016 Не внесено
65 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою встановлення процедур контролю за дотриманням норм керування та відпочинку водіїв
План імплементації Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі автотранспортної діяльності, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
66 Внесення змін та доповнень до законодавства України, що стосуються визначення екологічної інформації, визначення публічного органу, щодо неможливості відмови у відповіді на запит, що стосується інформації про викиди у довкілля
План імплементації Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС
31.08.2016 Не внесено
67 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині виключення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті в частині проведення рейдових перевірок
План імплементації Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі автотранспортної діяльності, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
68 Проект Закону про інтегрований дозвіл (відповідно до положень Директиви 2010/75/ЄC про промислові викиди)
План імплементації Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)
31.08.2016 Не внесено
69 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (щодо контролю за технічним станом автотранспортних засобів під час експлуатації)
План імплементації Директиви 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про перевірки придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
70 Розроблення проекту Закону (закріплення обов’язку уповноваженого органа складати програми для планових екологічних перевірок; складати звіти; встановити правила поведінки особи, яка здійснює експлуатацію установки, а також повноваження органа, який здійснює контроль, у випадку порушення умов дозволу
План імплементації Директиви 010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)
31.08.2016 Не внесено
71 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (щодо застосування тахографів на внутрішніх перевезеннях до 2019 та створення системи відповідальності за порушення норм стосовно використання тахографів на автомобільному транспорті)
План імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р. про записувальну апаратуру, розміщену у дорожньому транспорті
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
72 Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України (щодо заборони видалення видів відходів, визначених статтею 67 Директиви 2010/75/ЄC, у будь-які водойми)
План імплементації Директиви 010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)
31.08.2016 Не внесено
73 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (щодо запровадження норм керування та відпочинку водіїв, залучених до надання автотранспортних послуг)
План імплементації Регламенту (ЄЕС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. щодо гармонізації відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 і (ЄС) № 2135/98 та скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
74 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (щодо заборони викидів кислотних вкраплень)
План імплементації Директиви 010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень)
31.08.2016 Не внесено
75 Проект Закону України про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (запровадження умов допуску до ринку послуг з перевезення пасажирів і вантажів, перевізників із доброю репутацією, відповідним фінансовим становищем та необхідною професійною компетентністю)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
76 Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з ГМО
План імплементації Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС
31.08.2016 Не внесено
77 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (запровадження особливостей ліцензування для міжнародних вантажних перевезень до 2017 р. та для внутрішніх вантажних перевезень до 2021 р.)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС
31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
78 Внесення змін до деяких законів України щодо поводження з ГМО (до: Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ГМО», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного, Господарського та Кримінального кодексів України)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів
31.08.2016 Не внесено
79 Проект Закону, що встановлює чіткі вимоги до процедури ОВНС, у тому числі у випадках транскордонного впливу та про внесення змін та доповнень до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям цього закону
План імплементації Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація)
30.06.2015 2009а-д від 22.02.2016 надано пропозиції Президента до закону
80 Проект нової редакції Кодексу України про надра (запровадження переходу від чинної системи отримання спецдозволів на користування надрами (як документів дозвільного характеру) до укладення договорів про використання надр, тобто фактично запроваджується інститут угод, що носить цивільно-правовий характер)
План імплементації Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів
31.12.2016 Не внесено
81 Проект Закону України «Про охорону озонового шару» (регулювання відносин у сфері поводження із озоноруйнівними речовинами, виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та адаптація законодавства України до вимог законодавства ЄС у зазначеній сфері)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 р. про речовини, які руйнують озоновий шар
31.08.2015 Не внесено
82 Внесення змін до Закону України «Про екологічну мережу України» у частині введення принципів та критеріїв виділення середовищ існування як основи вибору складових елементів екомережі, економічного механізму створення територій екомережі
План імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни
31.12.2016 2023 від 04.10.2016 прийнято в першому читанні
83 Проект Закону України «Про відходи», який визначатиме основні принципи, процедури і вимоги, а також ключові поняття у сфері поводження з відходами
План імплементації Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про відходи та скасування окремих Директив
31.10.2015 Не внесено
84 Внесення змін до законодавства про природно-заповідний фонд (щодо оселищ)
План імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни
31.12.2016 3445 від 10.11.2015 прийнято в першому читанні
85 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо визначення уповноваженого органу (органів); встановлення механізму інформування громадськості; механізму консультацій з громадськістю; механізму врахування зауважень та пропозицій громадськості
План імплементації Директиви 2003/35/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі громадськості у розробленні деяких планів та програм, що стосуються навколишнього природного середовища, та внесення змін і доповнень до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя
31.12.2015 2009а-д від 22.02.2016 надано пропозиції Президента до закону
86 Внесення змін до Законів України «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про мисливське господарство та полювання»
План імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни
31.12.2016 2023 від 04.10.2016 прийнято в першому читанні
87 Проект Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» (визначатиме процедуру та основні вимоги до стратегічної екологічної оцінки - оцінки наслідків окремих планів та програм для довкілля
План імплементації Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
31.12.2015 3259 від 08.10.2015 прийнято
88 Внесення змін до законодавства про Червону книгу України (щодо оселищ у т.ч. затвердження окремого тому або окремого видання щодо оселищ)
План імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни
31.12.2016 2604 від 04.10.2016прийнято в першому читанні
89 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (приведення положень Закону у відповідність до вимог Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище)
План імплементації Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
31.12.2015 Не внесено
90 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав»
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності
Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 4579 від 04.05.2016 на розгляді
91 Проект Закону України «Про відходи» у частині захоронення відходів (включатиме питання термінології; порядку розроблення національної стратегії зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються, на полігонах як окремого документу національного рівня)
План імплементації Директиви 1999/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 квітня 1999 р. про захоронення відходів із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003
31.12.2015 Не внесено
92 Проект Закону «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав», спрямованого на врахування положень відповідних актів законодавства ЄС щодо колективного управління авторським та суміжними правами та мультитериторіального ліцензування прав на музичні твори з метою он-лайн використання на внутрішньому ринку
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності
Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 4571 від 04.05.2016 на розгляді
93 Проект Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України» (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)
План імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС
31.12.2015 3603 від 09.12.2015 прийнято
94 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) власності», спрямованого на врахування положень відповідних актів законодавства ЄС
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності
Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 09.12.2016 внесено на розгляд Уряду
95 Проект Закону України про систему моніторингу, звітування та верифікації викидів парникових газів
План імплементації Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 р. про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС
31.12.2015 Не внесено
96 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності), спрямованого на врахування вимог законодавства ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності
План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності
Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 на стадії обговорення з експертним середовищем
97 Проект Закону України щодо графіку поступового припинення використання обладнання та виробів, які містять Ф-гази
План імплементації Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. про певні фторовані парникові гази
31.12.2015 Не внесено
98 Внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)» (заборона продажу окремих продуктів, які, виглядають інакше, ніж вони є насправді; заборона продажу на певні продукти (запальничок) які не мають захисту від використання дітьми)
План імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 93/13/ЄС, Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради ЄС 87/357/ЄEC та Рішення Комісії 2006/502/ЄС з питань захисту прав споживачів
Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)”. Станом на 12.12.2016 на засіданні Уряду законопроект не розглянуто
99 Проект Закону України щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
План імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування
01.03.2015 Не внесено
100 Проект Закону України про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.
План імплементації Директиви 2009/119/ЄС Ради від 14 вересня 2009  р. стосовно накладення на держав — членів ЄС зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів
31.12.2016 Не внесено
101 Проект Закону про внесення змін до актів законодавства України щодо застосування заходів стосовно невикористання важких мазутів, газойлів, у т. ч. суднових газойлів та суднових палив у зонах територіальних морів, виключних економічних зонах та зонах контролю за забрудненням, на судах внутрішнього водного транспорту та кораблях, які стоять на причалах у портах України, якщо вміст сірки в них перевищує встановлений максимум
План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС
31.10.2015 Не внесено
102 Внесення змін до деяких законів України щодо використання генетично модифікованих мікроорганізмів в замкненій системі
План імплементації Директиви 2009/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі
31.12.2016 Не внесено
103 Проект Закону України щодо заборони виробництва, імпорту, реалізації та споживання суднових газойлів з вмістом сірки в них більше 0,1 % за масою та можливості використання суднових видів палив з високим вмістом сірки за умови використання суднами затвердженої технології зменшення викидів
План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС
31.10.2015 Не внесено
104 Внесення змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»
План імплементації Директиви 2001/37/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 р. про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, реклами/представлення/презентації та продажу тютюнових виробів
31.08.2016 2820 від 13.05.2015 на розгляді 2430-1 від 03.04.2015 на розгляді
105 Проект Закону України щодо комерційного обліку у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газо- та електропостачання
План імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування
01.03.2015 2636 від 10.04.2015 надано на заміну
106 Проект Закону України «Про публічну службу крові»
План імплементації Директиви 2002/98/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 р., якою встановлюються стандарти якості та безпеки збирання, тестування, оброблення, зберігання та розповсюдження людської крові та її складових, та Директив Комісії 2004/33/ЄС, 2005/61/ЄC і 2005/62/ЄC, які встановлюють стандарти якості та безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові та її складових, певні технічні вимоги до крові та її складових, вимоги відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події та стосовно стандартів та специфікації Співтовариства, що стосується системи якості для установ, які працюють з кров’ю
30.09.2016 Не внесено
107 Проект Закону України щодо застосування принципів раціонального використання та збереження енергії під час проведення тендерних процедур
План імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 квітня 2006 р. про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування
01.03.2015 Не внесено
108 Внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів»
План імплементації Директиви 2004/23/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі, перевірки, оброблення, консервації, зберігання та розподілу людських тканин і клітин, Директиви Комісії 2006/17/ЄC щодо певних технічних вимог до надання, отримання і тестування тканин і клітин людини та Директиви Комісії 2006/86/ЄC стосовно вимог відстеження, повідомлення про серйозні побічні реакції та події і певні технічні вимоги до кодування, оброблення, зберігання, накопичення та розповсюдження тканин і клітин людини
30.09.2016 Не внесено
109 Проект Закону України щодо енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд
План імплементації Директиви 2010/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичної ефективності будівель
01.03.2015 1566 від 22.12.2014 повернуто на доопрацювання
110 Нормативно-правовий акт щодо утворення Національного (українського) центру громадського здоров’я (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями
31.08.2016 Не внесено
111 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про транспорт» та інших законів України» (щодо визначення таких термінів: пасажирські судна; регулярні рейси; військове судно; судна на якорі; розміщення на ринку суднового палива; технології по зменшенню викидів; спалювальні установки)
План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС
31.07.2015 Не внесено
112 Проект Закону України про єдину систему електронної взаємодії (щодо встановлення правових економічних та організаційних засад створення, впровадження, розвитку та використання єдиної системи електронної взаємодії суб’єктів владних повноважень)
План імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ та Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі пр
30.04.2016 Не внесено
113 Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927
План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС
Внесення на розгляд Уряду 31.03.2015 Не внесено
114 Проект Закону України про електронну комерцію (щодо систематизації чинного законодавства України у сфері електронної комерції та забезпечення правового порядку дистанційного укладення й виконання правочинів із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій)
План імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ та Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі пр
30.04.2016 675-VIII від 03.09.2015 прийнято
115 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині закріплення обов’язку надання роз’яснення заявнику, якому не вдалося отримати контракт, щодо підстав відповідного рішення замовника із достатнім рівнем деталізації, що дозволяє проконтролювати правомірність прийнятого рішення
План імплементації положень Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. стосовно координації порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг
Внесення на розгляд Уряду 31.05.2015 922-VIII від 25.12.2015 прийнято
116 Проект Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів»
План імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод
31.12.2016 Не внесено
117 Проект Закону України «Про відокремлення окремих видів діяльності в електроенергетиці» (щодо відокремлення функцій електророзподільних компаній від функцій з постачання та/або виробництва електроенергії)
План імплементації Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії
30.04.2015 2199а від 30.06.2015 одержано заяву про відкликання
118 Проект нормативно-правового акта щодо розвитку неповної зайнятості в частині гнучкості організації робочого часу (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
План імплементації Директиви Ради 97/81/ЄС від 15 грудня 1997 р. щодо рамкової угоди про неповну зайнятість, укладеної ETUC, UNICE та CEEP, — додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість
29.02.2016 1658 від 20.05.2016 (інформація від Міністерства відрізняється від інфи на сайте ВРУ, там реєстрація такого законопроекту від 27.12.2014 прийнято в першому читанні)
119 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку електроенергії» відповідно до вимог Третього енергетичного пакету ЄС
План імплементації Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії
31.05.2015 4493 від 21.04.2016 прийнято в першому читанні
120 Проект Закону України «Про внесення змін до законів України з питань накопичувального пенсійного забезпечення»
План імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними
30.06.2016 опрацьовується зацікавленими органами державного управління
121 Проект Закону України «Про державне регулювання у сфері енергетики» (щодо гарантування незалежності та визначення повноважень національного органу регулювання у сфері енергетики )
План імплементації Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії; План імплементації Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мереж транспортування природного газу
31.05.2015 2199а від 30.06.2015 одержано заяву про відкликання
122 Внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня захисту трудових прав працівника (Директиви 91/533/ЄЕС)
План імплементації Директиви Ради 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди
31.12.2016 1658 від 20.05.2016 (інформація від Міністерства відрізняється від інфи на сайте ВРУ, там реєстрація такого законопроекту від 27.12.2014 прийнято в першому читанні)
123 Проект Закону «Про ринок природного газу» (погодженого з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства)
План імплементації Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мереж транспортування природного газу
01.03.2015 329-VIII від 09.04.2015 закон підписано
124 Внесення змін до законів України «Про зайнятість населення» та «Про рекламу» щодо надання уповноваженому органу з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення повноважень застосовувати заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо реклами про вакансії
План імплементації Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо імплементації принципу рівності між особами  незалежно від расової чи етнічної приналежності
31.12.2016 5511 від 08.12.2016
125 Розробка проекту законодавчого акта щодо внесення змін до КпАП, ККУ, в частині встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, адаптованого до вимог Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден
Прийняття закону - березень 2017 року
План імплементації Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден
Прийняття закону 31.03.2017 Не внесено
126 Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про ринок природного газу»
План імплементації Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мереж транспортування природного газу
09.06.2015 Не внесено
127 Внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо застосування заходів впливу за встановлення фактів дискримінації у сфері праці
План імплементації Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо імплементації принципу рівності між особами  незалежно від расової чи етнічної приналежності
31.12.2016 5511 від 08.12.2016
128 Розроблення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України «Про морські порти України» в частині запровадження єдиної системи передачі інформації;
Прийняття закону - ІІ квартал 2017 р.
План імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів та скасування Директиви 2002/6/ЄС
Прийняття закону 30.06.2017 Не внесено
129 Проект Закону про внесення змін до Закону «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та інші закони України за результатами аналізу положень Директивою 2004/8/ЄC та Директивою 2009/72/ЄС
План імплементації Директиви 2004/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. щодо просування спільного виробництва енергії, що базується на корисному тепловому попиті на внутрішньому енергетичному ринку та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 92/42/ЄС
31.10.2015 Не внесено
130 Проект Закону про ратифікацію Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості
План імплементації Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р. щодо імплементації принципу рівності між особами  незалежно від расової чи етнічної приналежності
31.12.2016 Мінсоцполітики поінформувало стосовно неможливості на даний час ратифікації Конвенції МОП № 181 „Про приватні агентства зайнятості”Не внесено
131 Розробка та прийняття Закону України з питань діяльності внутрішнього водного транспорту
Прийняття закону - липень 2017
План імплементації Директиви 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів, що скасовує Директиву Ради 82/714/ЄЕС
Прийняття закону 31.07.2017 Не внесено
132 Проект Закону України «Про відходи видобувної (гірничовидобувної) промисловості» (з урахуванням вимог Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості
План імплементації Директиви 2006/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС
31.12.2015 Не внесено
133 Ввнесення змін до законів України «Про зайнятість населення» та «Про рекламу» щодо надання уповноваженому органу повноважень застосовувати заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо реклами про вакансії, а також заборони при працевлаштуванні дискримінації на основі сексуальної орієнтації
План імплементації Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р., що встановлює загальну систему рівності у сфері зайнятості і професійної діяльності
31.12.2016 5511 від 08.12.2016
134 Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та встановлення санкцій за невиконання положень національного законодавства, прийнятих на виконання вимог Директиви № 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу
Прийняття закону – липень 2017
План імплементації Директиви 2000/59/ЄЄ Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу
Прийняття закону 31.07.2017 Не внесено
135 Підготовка та прийняття нормативно-правового акту щодо удосконалення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
План імплементації Рішення № 2119/98/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 р. про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань у Співтоваристві
31.12.2015 Не внесено
136 Проект Закону України щодо встановлення обов’язку роботодавця дотримуватися умов чинного колективного договору, до реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу юридичної особи), протягом передбаченого Директивою 2001/23/ЄС строку
План імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини
31.12.2016 розроблено законопроект „Про колективні договори і угоди” (нова редакція)
137 Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та встановлення санкцій за невиконання положень національного законодавства, прийнятих на виконання вимог Регламенту № 417/2002 Європейського Парламенту і Ради про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом
Прийняття закону – липень 2017
План імплементації Регламенту (ЄC) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або аналогічну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94
Прийняття закону 31.07.2017 Не внесено
138 Проект Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів, спрямованого на імплементацію положень Регламенту (ЄС) 305/2011
Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄEC; Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1062/2013 від 30 жовтня 2013 р. щодо формату Європейської технічної оцінки будівельної продукції ; Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 157/2014 від 30 жовтня 2013 р. щодо умов складання декларації про відповідність будівельних виробів для оприлюднення на веб-сайті.
31.12.2015 Не внесено
139 Внесення змін до законодавчих актів України в частині упорядкування питань функціонування профспілок та представлення інтересів працівників в окремих випадках, передбачених статтею 6 Директиви 2001/23/ЄС
План імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини
31.12.2016 Міністерство не вбачає за необхідне розроблення окремого законопроекту Не внесено
140 Проекти законів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України в частині встановлення санкцій за порушення законодавства щодо адміністративних процедур на морському та річковому транспорті
Прийняття закону - ІІІ квартал 2017 р.
План імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів та скасування Директиви 2002/6/ЄС
Прийняття закону 30.09.2017 Не внесено
141 Закріплення у проекті Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів вимог до декларування робочих характеристик у електронному вигляді та гарантій доступності до веб-сайтів з урахуванням Регламенту (ЄС) № 157/2014
Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄEC; Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1062/2013 від 30 жовтня 2013 р. щодо формату Європейської технічної оцінки будівельної продукції; Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 157/2014 від 30 жовтня 2013 р. щодо умов складання декларації про відповідність будівельних виробів для оприлюднення на веб-сайті.
31.12.2015 Не внесено
142 Проект Закону України щодо встановлення обов’язку роботодавця невідкладно повідомити працівників про зміну власника підприємства, бізнесу чи їх частини
План імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини
31.12.2016 розроблено законопроект „Про колективні договори і угоди” (нова редакція)Не внесено
143 Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування
Прийняття закону IV квартал 2017 року
План імплементації Директиви 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
144 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» щодо врегулювання питання із встановлення заборони на проведення будь-яких громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають підвищену небезпечність та ризики для здоров’я та життя людини під час їх проведення для задоволення потреб держави
План імплементації Директиви Ради 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р. про доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням
30.04.2015 4577 від 04.05.2016
145 Проект Закону України щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно забезпечення права всіх категорій представників працівників на отримання інформації та консультації на підприємстві (в установі, організації)
План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства — Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників
31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
146 Проект нормативно-правового акта про внесення змін до законодавства у сфері зайнятості в частині посилення відповідальності роботодавця за неподання або порушення установленого порядку подання звіту про заплановане масове вивільнення працівників (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
План імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення
31.10.2015 Не внесено
147 Внесення змін до законодавчих актів України стосовно встановлення загального порядку інформування представників працівників (на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи – роботодавця) та проведення із ними консультацій
План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства — Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників
31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
148 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з метою гарантування досягнення цілей, закріплених Директивою 79/7/ЄЕС про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення
План імплементації Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення
31.12.2015 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директиви
149 Внесення змін до законодавчих актів України стосовно збереження конфіденційності інформації з обмеженим доступом (у разі, якщо роботодавцем буде прийнято рішення стосовно її надання представникам працівників)
План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства — Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників
31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
150 Проект нормативно-правового акта щодо змін до законодавства про працю у частині посилення правового захисту працівників у разі колективного звільнення (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
План імплементації Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення
31.12.2015 5511 від 08.12.2016
151 Внесення змін до законодавчих актів України стосовно визначення санкцій у випадку порушення норм законодавства, аналогічних нормам Директиви 2002/14/ЄС, та порядку їх застосування
План імплементації Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2002 р. про встановлення загальних правил інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства — Спільної декларації Європейського Парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників
31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
152 Проект Закону України щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України в частині поліпшення умов праці працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк
План імплементації Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 р. щодо рамкової угоди про роботу на визначений строк, укладеної ETUC, UNICE та CEEP
31.12.2015 1658 від 20.05.2016 (інформація від Міністерства відрізняється від інфи на сайте ВРУ, там реєстрація такого законопроекту від 27.12.2014 прийнято в першому читанні)
153 Внесення змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» стосовно захисту від дискримінації за ознакою статі, яким передбачатиметься запровадження відповідних санкцій за дискримінацію за ознакою статі
План імплементації Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг
31.12.2016 3501 від 20.11.2015
154 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності для громадського обговорення
План імплементації Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності
31.07.2015 17.11.2016 схвалено на засіданні Урядового комітету
155 Внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
План імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.09.2009 щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія)
31.08.2016 3670 від 17.12.2015 на розгляді
156 Проект Закону про внесення змін до чинного законодавства України з метою реалізації положень Директиви 2013/34/ЄС
План імплементації Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств
30.06.2015 4646 від 11.05.2016 на розгляді
157 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо митних дій проти товарів, стосовно яких є підозра у порушенні окремих прав інтелектуальної власності, та необхідних заходів щодо товарів, які порушують такі права)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності
31.07.2015 4614 від 06.05.2016 на розгляді
158 Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України» (Регламент Ради (ЄС) № 1186/2009 та Директива Ради № 2007/74/ЄС)
План імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит, та Директиви Ради (ЄС) № 2007/74 про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн
31.07.2015 4615 від 06.05.2016 на розгляді
159 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо приведення транзитних процедур у відповідність до Конвенції про єдиний режим транзиту та щодо приведення транзитних процедур у відповідність до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами)
План імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р.
31.10.2015 внесено на розгляд КМУ
160 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо імплементації положень Регламенту (ЄС) № 952/2013)
План імплементації Регламенту (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу
31.12.2015 Не внесено
161 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»
План імплементації Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів
31.12.2015 Не внесено
162 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис»
План імплементації Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради
31.03.2015 4685 від 17.05.2016 прийнято в першому читанні
163 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС в сфері корпоративного управління»
План імплементації Другої Директиви Ради ЄС 77/91/ЄЕС, Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/36/ЄС, Рекомендацій Європейської Комісії 2005/162/ЄС, 2004/913/ЄС та принципів ОЕСР щодо впровадження стандартів у сфері корпоративного управління та діяльності акціонерних товариств
31.12.2015 Здійснюється доопрацювання законопроекту з метою імплементації положень Директиви 2012/30/ЄС , яку було прийнято на заміну
164 Проект Закону України «Про страхування» щодо врахування положень Директиви 2002/92/ЄС про посередництво у страхуванні
План імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 09.12.2002 про посередництво у страхуванні
01.12.2015 1797-1 від 06.02.2015 прийнято в першому читанні
165 Розроблення нормативно-правових актів щодо: визначення зон та агломерацій для вимірювання концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі, та здійснення їх класифікації; врегулювання вимірювання миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі; визначення порядку розміщення постів спостереження за концентрацією миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі; встановлення порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі;- визначення порядку інформування населення щодо концентрації речовин, зазначених у п. 1 ст. 7 Директиви 2004/107/ЄC; врегулювання порядку здійснення заходів щодо підтримки та поліпшення якості повітря стосовно миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та ПАВ (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
Прийняття – травень 2017
План імплементації Директиви 2004/107/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та полі циклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі
Прийняття закону 31.05.2017 Не внесено
166 Розроблення нормативно-правових актів щодо: встановлення зон та агломерацій за ступенем забруднення атмосферного повітря, а також порядку перегляду класифікації зон та агломерацій залежно від порогів оцінювання; вдосконалення порядку розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів на рівні, якого вимагає Директива, врегулювання кількості пунктів вимірювання приземного озону; встановлення порядку збільшення постів у спосіб, як це зазначено у Директиві; встановлення нижнього та верхнього порогів оцінювання якості атмосферного повітря та закріплення залежності способу оцінювання від якості атмосферного повітря, як це зроблено у Директиві;- встановлення взаємозв’язку між різними методами вимірювання (спостереження, моделювання, розрахунковий тощо), як цього вимагає Директива; встановлення вимог щодо розміщення постів спостереження за межами населених пунктів; закріплення еталонних методів вимірювання та критеріїв, визначених у Секціях А та С Додатка VІ до Директиви; встановлення нормативів концентрації суспендованих речовин (PM2.5, PM10) в атмосферному повітрі та забезпечення їх моніторингу в атмосферному повітрі; встановлення граничних величин концентрацій забруднюючих речовин, щодо яких має інформуватися громадськість; встановлення показників для забруднюючих речовин, які мають бути досягнуті в майбутньому; розроблення планів щодо якості повітря для зон та агломерацій, в яких рівні забруднювачів перевищують будь-яку з граничних величин чи будь-який цільовий показник або існує ризик такого перевищення (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
Прийняття – серпень 2017
План імплементації Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
Прийняття закону 31.08.2017 Не внесено
167 Розроблення законопроекту про внесення змін до Водного кодексу України (щодо визначення компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів) та внесення змін до ст. 81 щодо розширення комплексу по збереженню водності річок і охорони їх від забруднення)
Прийняття –2017
План імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
168 Розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів із закріпленням чітких положень щодо принципу збереження популяцій диких птахів на рівні, який відповідає, зокрема, екологічним і науково-культурним потребам, враховуючи при цьому економічні та рекреаційні вимоги, а також адаптації цих видів до даного рівня; щодо створення біотопів та відновлення зруйнованих біотопів; щодо того, що інтродукція не повинна завдавати шкоди місцевій флорі і фауні; вимоги щодо заборони продажу, перевезення з подальшим продажем, утримання з подальшим продажем та пропозицію на продаж живих чи мертвих птахів та будь-яких швидко розпізнаваних частин або дериватів таких птахів щодо усіх видів птахів, зазначених у ст. 1 Директиви, та відповідні виключення щодо окремих видів птахів; посилення екологічного контролю у цій сфері.
Прийняття – грудень 2017
План імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
169 Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» щодо сприяння мисливським організаціям в створенні нових біотопів та відновленні зруйнованих біотопів
Прийняття – грудень 2017
План імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
170 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одноосібних компаній з обмеженою відповідальністю»
Розробка проекту – ІV квартал 2016; Внесення на розгляд уряду – ІІ квартал 2017
План імплементації Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю
Внесення на розгляд уряду 30.06.2017 4666 від 13.05.2016 на розгляді
171 Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Законів України, проектів підзаконних актів, узгодження на рівні органів виконавчої влади, установ, організацій та суб'єктів господарювання у визначені терміни в рамках Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку
Прийняття – січень 2017
План імплементації Директиви 2004/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. щодо просування спільного виробництва енергії, що базується на корисному тепловому попиті на внутрішньому енергетичному ринку та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 92/42/ЄС
Прийняття закону 31.01.2017 Не внесено
172 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо тривалості відпустки у разі усиновлення дитини старше трьох років»
Прийняття закону – 2017
План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
173 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» (щодо приведення статті 182 Кодексу у відповідність із змінами, які були внесення у Закону України «Про відпустки» (із статтею 17 та 181)
Прийняття закону – 2017
План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
174 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» (щодо права на скорочену тривалість робочого часу та неповного робочого часу на рівних умовах, як для чоловіків так і для жінок)
Прийняття закону – 2017
План імплементації Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р. про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, та скасування Директиви 96/34/ЄС
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено