ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно
Фільтр по міністерству:
  Фільтр по рокам (2015-2017 рр)
НАЗВА ЗАКОНОПРОЕКТУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
КІНЦЕВА СТАДІЯ ВИКОНАННЯ КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ СТАТУС ВИКОНАННЯ
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
виконано: -  /  не виконано: -  /  всього: -  /  щодо - - не вказано термінів!
0 Внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» в частині оприлюднення рішень у справах про узгоджені дії, концентрацію Внесення на розгляд Уряду 31.12.2016 Враховано в Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» від 12.11.2015 № 782-VIII
1 Внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Ст. 14, 34, 79, 82, 83 Директиви 2013/59/Євратом) 31.12.2016 3858 від 01.02.2016 відкликано
2 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до статті 18 Закону України “Про здійснення державних закупівель» в частині визначення підстав для залишення скарг без розгляду та встановлення строку для подання скарг в календарних днях
Внесення на розгляд уряду – серпень 2017
Внесення на розгляд уряду 31.08.2017 Враховано в Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15.09.2015 № 679-VIII
3 Проведення аналізу рішень Європейської Комісії, прийнятих відповідно до Рішення № 676/2002/ЄС щодо гармонізації умов доступності та ефективності використання радіочастотного спектра 8.1.2. Удосконалення чинного законодавства шляхом розроблення проектів змін до нормативно-правових актів України за результатами аналізу 30.06.2016 Не внесено
4 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо імплементації положень Регламенту (ЄС) № 952/2013, які мають відсилочний характер)» 31.12.2015 4777 від 03.06.2016 на розгляді
5 Ввнесення змін до Закону України «Про телекомунікації» у частині посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регуляторного органу здійснювати регулювання у галузі зв’язку 30.09.2016 3549-1 від 11.12.2015 на розгляді
6 Проект Закону про внесення змін до чинного законодавства України з метою реалізації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії Невідомо Не внесено
7 Внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція)» 31.01.2016 Не внесено
8 Проект Закону про внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Ст. 15, 16 Директиви 2013/59/Євратом ) 31.12.2015 3858 від 01.02.2016 відкликано
9 Проект Закону України “Про мультимодальні перевезення” 30.09.2016 Не внесено
10 Розроблення проекту Закону України про внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (Глава 7 Директиви 2013/59/Євратом – розрахунки доз опромінення)
Прийняття – 2017
Прийняття закону 31.12.2017
11 Проект Закону про внесення змін до законів України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Глава 7 Директиви 2013/59/Євратом - медичне опромінення та Ст.і 11, 26, 31, 32, 33, 35, 52 Директиви 2013/59/Євратом) 31.12.2015 3858 від 01.02.2016 відкликано
12 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України» в частині визначення термінів 31.12.2016 Не внесено
13 Розроблення проекту Закону України про внесення змін до законів України: “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”; “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії (Стаття 3 Директиви 2014/87/ Євратом)
Прийняття – 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
14 Проект Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України» (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом) 30.09.2015 1380-VIII від 19.05.2016 прийнято
15 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України»: урегулювання питання стосовно вимог до експлуатації придатності суховантажів з урахуванням особливостей національного законодавства 31.12.2016 Не внесено
16 Розроблення проекту Закону України «Про орган державного регулювання безпеки використання ядерної енергії»
Прийняття – 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
17 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність» 01.07.2015 4584 від 04.05.2016 на розгляді
18 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України»: урегулювання питання щодо вжиття необхідних заходів Державами-членами з метою забезпечення ефективного виконання принципів, що стосуються відповідальностей капітанів і представників терміналів 31.12.2016 Не внесено
19 Проект Закону України «Про залізничний транспорт» (Директиви Ради 95/18/ЄС) 30.11.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
20 Внесення змін до Закону України «Про морські порти України» : Врегулювання питання щодо порядку здійснення ремонту пошкоджень заподіяних під час вантажних робіт 31.12.2016 Не внесено
21 Внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки» з урахуванням основних положень Директиви 2012/18/ЄС
Прийняття – 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
22 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» з урахуванням положень статей 109, 112 Угоди про асоціацію та Директиви 97/67/ЄС 30.11.2015 Не внесено
23 Нормативно-правовий акт щодо впровадження в національну правову систему положень Регламенту № 391/2009 Європейського Парламенту та Ради про загальні правила й стандарти щодо організацій з корабельного інспектування й огляду 31.07.2016 Не внесено
24 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» щодо корегування термінології, що застосовується у поштовому зв’язку 30.11.2015 Не внесено
25 Внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (КТМУ) та Закону України «Про транспорт», Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» в частині закріплення основних положень щодо порядку делегування повноважень від імені Адміністрації прапору визнаним організаціям 31.07.2016 Не внесено
26 Проект Закону України «Про залізничний транспорт» 30.11.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
27 Внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП) в частині встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, адаптованого до вимог Директиви 2009/15/ЄС та Регламенту № 391/2009 31.07.2016 Не внесено
28 Удосконалення чинного законодавства та підготовка проектів змін до визначених за результатами аналізу нормативно-правових актів України (Забезпечення удосконалення національної термінологічної бази у сфері телекомунікацій та радіочастотного ресурсу відповідно до стандартів ЄС щодо електронних комунікацій. Стаття 2 та додаток II Директиви 2002/19/ЄС, стаття 2 Директиви 2002/20/ЄС, стаття 2 Директиви 2002/21/ЄС, стаття 2 Директиви 2002/22/ЄС із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 2009/136/ЄС та 2009/140/ЄС, стаття 1 Директиви 2002/77/ЄС)
Розробка – березень 2017, внесення на розгляду уряду – квітень 2017, внесення на розгляд ВР – червень 2017
Внесення на розгляд ВР 30.06.2017
29 Проект Закону України «Про залізничний транспорт» 30.11.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
30 Проект Закону України щодо дії впровадження вимог Регламенту № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради про посилення безпеки суден та портових споруд 31.07.2016 Не внесено
31 Проведення аналізу нормативно-правових актів України щодо відповідності їх положень для гарантування досягнення цілей, закріплених у Директивах та розробка законопроектів (щодо впровадження системи загального дозволу для надання телекомунікаційних послуг, переліку прав у рамках загального доступу, прав використання радіочастотного та номерного ресурсів і плати за таке право, можливих обмежень наданих прав, умов застосування особливих зобов’язань, надання та оприлюднення інформації, питання адміністративних зборів, перегляду чинних дозволів на здійснення діяльності тощо)
Розробка – березень 2017, внесення на розгляду уряду – квітень 2017, внесення на розгляд ВР – червень 2017
Внесення на розгляд ВР 30.06.2017
32 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України з метою створення умов щодо вільного укладання договорів між зацікавленими сторонами та вільне ціноутворення у сфері міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами 31.12.2015 Не внесено
33 Внесення змін до КоАП в частині встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, адаптованого до вимог Регламенту № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради про посилення безпеки суден та портових споруд 31.07.2016 Не внесено
34 Проведення аналізу нормативно-правових актів України щодо відповідності їх положень для гарантування досягнення цілей, закріплених у вищезазначених статтях Директив та розробка законопроектів (щодо переліку та доступності універсальних послуг, послуг довідки та телефонних довідників, таксофонів, заходів для споживачів з особливими потребами, тарифної політики, якості послуг, розрахунку собівартості зобов’язань стосовно універсальної послуги, укладання контрактів, прозорості та оприлюднення інформації, цілісності та безпеки мереж, єдиного номера екстреного виклику, телефонних кодів доступу та негеографічних номерів, послуги перенесення номеру, досудове вирішення спорів тощо)
Розробка – березень 2017, внесення на розгляду уряду – квітень 2017, внесення на розгляд ВР – червень 2017
Внесення на розгляд ВР 30.06.2017
35 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо упровадження системи «ротаційного фрахтування» 31.12.2015 Не внесено
36 Проект законодавчого акта щодо приєднання України до Міжнародного кодексу з безпеки високошвидкісних суден (HSC Code) 31.07.2016 Не внесено
37 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм (Директива Ради ЄС 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне) 31.12.2015 Мінекономрозвитку готує комплексні зміни до Закону України “Про туризм”Не внесено
38 Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт», з урахуванням загальних правил щодо доступу до здійснення діяльності з перевезення вантажів національними та міжнародними водними шляхами та взаємного визнання дипломів, сертифікатів та інших документів про освітню діяльність 31.07.2016 Не внесено
39 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з вимогами Регламенту № 1370/2007 про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами 31.12.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
40 Внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино»(Ст. 24, 27; Додатки IV та VI Регламенту № 479/2008 ) Внесення на розгляд Уряду 31.03.2016 Не внесено
41 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» стосовно приведення періодичності проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність до положень ДОПНВ 30.09.2015 Не внесено
42 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Ст. 24, 27; Додатки IV та VI Регламенту № 479/2008 ) Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
43 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» 31.12.2015 4644 від 11.05.2016 на розгляді
44 Внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Ст. 57, 59, 60 Регламенту № 479/2008 ) Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
45 Проект Закону України з питань розвитку та удосконалення безпеки на залізничному транспорті 31.12.2015 4593 від 05.05.2016 на розгляді
46 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Ст. 57, 59, 60 Регламенту № 479/2008 ) Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
47 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність до Директиви 2002/15/ЄС про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
48 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Ст. 76-81, частина перша ст. 82, статті 83 Регламенту 555/2008) Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
49 Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» з метою запровадження річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах 31.12.2015 2475а від 20.08.2015 відкликано
50 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Ст. 87, 88, 90, 92, 93 Регламенту ЄС 555/2008) Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
51 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України та деяких інших законодавчих актів України в частині підвищення рівня управління безпекою і безпечною експлуатацією суден 31.12.2015 Не внесено
52 Внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України«Про виноград та виноградне вино» (Ст. 95 Регламенту 555/2008) Внесення на розгляд Уряду 01.04.2016 Не внесено
53 Проект Закону про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України з метою доповнення Глави 1 Розділу IV, новими статтями «контроль державою порту», та «контроль державою прапора» 31.12.2015 2712 від 23.04.2015 на розгляді
54 Внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» Внесення на розгляд Уряду 30.11.2016 Не внесено
55 Законодавчий акт щодо приєднання України до Міжнародної конвенції з контролю за шкідливими протиобростаючими системами на суднах 31.12.2015 Не внесено
56 Внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» 01.12.2016 Не внесено
57 Проект акта щодо імплементації положень Регламенту № 782/2003 про заборону оловоорганічних сполук на суднах в національне законодавство України 31.12.2015 Не внесено
58 Внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» 02.12.2016 Не внесено
59 Проект Закону щодо внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність з положеннями Директиви 92/6/ЄЕС 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
60 Внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо категорій механічних транспортних засобів та посилення принципу поступового доступу до категорій двоколісних транспортних засобів і категорій транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів» 31.12.2016 розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС», а саме до Законів України «Про дорожній рух» та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»Не внесено
61 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС, щодо встановлення відповідальності автомобільних перевізників та накладення відповідних стягнень за порушення 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
62 Внесення змін до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів» (актуалізація цілей і завдань державної політики на коротко- та довгострокову до 2025 року перспективу) 31.03.2016 Не внесено
63 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою приведення законодавства України у відповідність з актами ЄС, яким передбачається запровадження вимог Директиви 2003/59/ЄC 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
64 Внесення змін до Податкового кодексу України в частині екологічного податку на розміщення відходів та його нормативної бази (визначатиме нові класи відходів та нормативи плати за розміщення) 31.05.2016 Не внесено
65 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту, з метою встановлення процедур контролю за дотриманням норм керування та відпочинку водіїв 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
66 Внесення змін та доповнень до законодавства України, що стосуються визначення екологічної інформації, визначення публічного органу, щодо неможливості відмови у відповіді на запит, що стосується інформації про викиди у довкілля 31.08.2016 Не внесено
67 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині виключення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті в частині проведення рейдових перевірок 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
68 Проект Закону про інтегрований дозвіл (відповідно до положень Директиви 2010/75/ЄC про промислові викиди) 31.08.2016 Не внесено
69 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (щодо контролю за технічним станом автотранспортних засобів під час експлуатації) 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
70 Розроблення проекту Закону (закріплення обов’язку уповноваженого органа складати програми для планових екологічних перевірок; складати звіти; встановити правила поведінки особи, яка здійснює експлуатацію установки, а також повноваження органа, який здійснює контроль, у випадку порушення умов дозволу 31.08.2016 Не внесено
71 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (щодо застосування тахографів на внутрішніх перевезеннях до 2019 та створення системи відповідальності за порушення норм стосовно використання тахографів на автомобільному транспорті) 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
72 Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України (щодо заборони видалення видів відходів, визначених статтею 67 Директиви 2010/75/ЄC, у будь-які водойми) 31.08.2016 Не внесено
73 Проект Закону про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (щодо запровадження норм керування та відпочинку водіїв, залучених до надання автотранспортних послуг) 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
74 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (щодо заборони викидів кислотних вкраплень) 31.08.2016 Не внесено
75 Проект Закону України про внесення змін до законів України у сфері автомобільного транспорту (запровадження умов допуску до ринку послуг з перевезення пасажирів і вантажів, перевізників із доброю репутацією, відповідним фінансовим становищем та необхідною професійною компетентністю) 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
76 Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з ГМО 31.08.2016 Не внесено
77 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (запровадження особливостей ліцензування для міжнародних вантажних перевезень до 2017 р. та для внутрішніх вантажних перевезень до 2021 р.) 31.12.2015 4683 від 17.05.2016 на розгляді
78 Внесення змін до деяких законів України щодо поводження з ГМО (до: Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні ГМО», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного, Господарського та Кримінального кодексів України) 31.08.2016 Не внесено
79 Проект Закону, що встановлює чіткі вимоги до процедури ОВНС, у тому числі у випадках транскордонного впливу та про внесення змін та доповнень до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям цього закону 30.06.2015 2009а-д від 22.02.2016 надано пропозиції Президента до закону
80 Проект нової редакції Кодексу України про надра (запровадження переходу від чинної системи отримання спецдозволів на користування надрами (як документів дозвільного характеру) до укладення договорів про використання надр, тобто фактично запроваджується інститут угод, що носить цивільно-правовий характер) 31.12.2016 Не внесено
81 Проект Закону України «Про охорону озонового шару» (регулювання відносин у сфері поводження із озоноруйнівними речовинами, виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та адаптація законодавства України до вимог законодавства ЄС у зазначеній сфері) 31.08.2015 Не внесено
82 Внесення змін до Закону України «Про екологічну мережу України» у частині введення принципів та критеріїв виділення середовищ існування як основи вибору складових елементів екомережі, економічного механізму створення територій екомережі 31.12.2016 2023 від 04.10.2016 прийнято в першому читанні
83 Проект Закону України «Про відходи», який визначатиме основні принципи, процедури і вимоги, а також ключові поняття у сфері поводження з відходами 31.10.2015 Не внесено
84 Внесення змін до законодавства про природно-заповідний фонд (щодо оселищ) 31.12.2016 3445 від 10.11.2015 прийнято в першому читанні
85 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо визначення уповноваженого органу (органів); встановлення механізму інформування громадськості; механізму консультацій з громадськістю; механізму врахування зауважень та пропозицій громадськості 31.12.2015 2009а-д від 22.02.2016 надано пропозиції Президента до закону
86 Внесення змін до Законів України «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про мисливське господарство та полювання» 31.12.2016 2023 від 04.10.2016 прийнято в першому читанні
87 Проект Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» (визначатиме процедуру та основні вимоги до стратегічної екологічної оцінки - оцінки наслідків окремих планів та програм для довкілля 31.12.2015 3259 від 08.10.2015 прийнято
88 Внесення змін до законодавства про Червону книгу України (щодо оселищ у т.ч. затвердження окремого тому або окремого видання щодо оселищ) 31.12.2016 2604 від 04.10.2016прийнято в першому читанні
89 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (приведення положень Закону у відповідність до вимог Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище) 31.12.2015 Не внесено
90 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 4579 від 04.05.2016 на розгляді
91 Проект Закону України «Про відходи» у частині захоронення відходів (включатиме питання термінології; порядку розроблення національної стратегії зменшення захоронення відходів, що біологічно розкладаються, на полігонах як окремого документу національного рівня) 31.12.2015 Не внесено
92 Проект Закону «Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав», спрямованого на врахування положень відповідних актів законодавства ЄС щодо колективного управління авторським та суміжними правами та мультитериторіального ліцензування прав на музичні твори з метою он-лайн використання на внутрішньому ринку Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 4571 від 04.05.2016 на розгляді
93 Проект Закону України «Про внесення змін до Водного кодексу України» (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом) 31.12.2015 3603 від 09.12.2015 прийнято
94 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) власності», спрямованого на врахування положень відповідних актів законодавства ЄС Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 09.12.2016 внесено на розгляд Уряду
95 Проект Закону України про систему моніторингу, звітування та верифікації викидів парникових газів 31.12.2015 Не внесено
96 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності), спрямованого на врахування вимог законодавства ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 на стадії обговорення з експертним середовищем
97 Проект Закону України щодо графіку поступового припинення використання обладнання та виробів, які містять Ф-гази 31.12.2015 Не внесено
98 Внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)» (заборона продажу окремих продуктів, які, виглядають інакше, ніж вони є насправді; заборона продажу на певні продукти (запальничок) які не мають захисту від використання дітьми) Внесення на розгляд Уряду 30.06.2016 Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)”. Станом на 12.12.2016 на засіданні Уряду законопроект не розглянуто
99 Проект Закону України щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 01.03.2015 Не внесено
100 Проект Закону України про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. 31.12.2016 Не внесено
101 Проект Закону про внесення змін до актів законодавства України щодо застосування заходів стосовно невикористання важких мазутів, газойлів, у т. ч. суднових газойлів та суднових палив у зонах територіальних морів, виключних економічних зонах та зонах контролю за забрудненням, на судах внутрішнього водного транспорту та кораблях, які стоять на причалах у портах України, якщо вміст сірки в них перевищує встановлений максимум 31.10.2015 Не внесено
102 Внесення змін до деяких законів України щодо використання генетично модифікованих мікроорганізмів в замкненій системі 31.12.2016 Не внесено
103 Проект Закону України щодо заборони виробництва, імпорту, реалізації та споживання суднових газойлів з вмістом сірки в них більше 0,1 % за масою та можливості використання суднових видів палив з високим вмістом сірки за умови використання суднами затвердженої технології зменшення викидів 31.10.2015 Не внесено
104 Внесення змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» 31.08.2016 2820 від 13.05.2015 на розгляді 2430-1 від 03.04.2015 на розгляді
105 Проект Закону України щодо комерційного обліку у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газо- та електропостачання 01.03.2015 2636 від 10.04.2015 надано на заміну
106 Проект Закону України «Про публічну службу крові» 30.09.2016 Не внесено
107 Проект Закону України щодо застосування принципів раціонального використання та збереження енергії під час проведення тендерних процедур 01.03.2015 Не внесено
108 Внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів» 30.09.2016 Не внесено
109 Проект Закону України щодо енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд 01.03.2015 1566 від 22.12.2014 повернуто на доопрацювання
110 Нормативно-правовий акт щодо утворення Національного (українського) центру громадського здоров’я (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт) 31.08.2016 Не внесено
111 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про транспорт» та інших законів України» (щодо визначення таких термінів: пасажирські судна; регулярні рейси; військове судно; судна на якорі; розміщення на ринку суднового палива; технології по зменшенню викидів; спалювальні установки) 31.07.2015 Не внесено
112 Проект Закону України про єдину систему електронної взаємодії (щодо встановлення правових економічних та організаційних засад створення, впровадження, розвитку та використання єдиної системи електронної взаємодії суб’єктів владних повноважень) 30.04.2016 Не внесено
113 Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 Внесення на розгляд Уряду 31.03.2015 Не внесено
114 Проект Закону України про електронну комерцію (щодо систематизації чинного законодавства України у сфері електронної комерції та забезпечення правового порядку дистанційного укладення й виконання правочинів із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій) 30.04.2016 675-VIII від 03.09.2015 прийнято
115 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» в частині закріплення обов’язку надання роз’яснення заявнику, якому не вдалося отримати контракт, щодо підстав відповідного рішення замовника із достатнім рівнем деталізації, що дозволяє проконтролювати правомірність прийнятого рішення Внесення на розгляд Уряду 31.05.2015 922-VIII від 25.12.2015 прийнято
116 Проект Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів» 31.12.2016 Не внесено
117 Проект Закону України «Про відокремлення окремих видів діяльності в електроенергетиці» (щодо відокремлення функцій електророзподільних компаній від функцій з постачання та/або виробництва електроенергії) 30.04.2015 2199а від 30.06.2015 одержано заяву про відкликання
118 Проект нормативно-правового акта щодо розвитку неповної зайнятості в частині гнучкості організації робочого часу (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт) 29.02.2016 1658 від 20.05.2016 (інформація від Міністерства відрізняється від інфи на сайте ВРУ, там реєстрація такого законопроекту від 27.12.2014 прийнято в першому читанні)
119 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку електроенергії» відповідно до вимог Третього енергетичного пакету ЄС 31.05.2015 4493 від 21.04.2016 прийнято в першому читанні
120 Проект Закону України «Про внесення змін до законів України з питань накопичувального пенсійного забезпечення» 30.06.2016 опрацьовується зацікавленими органами державного управління
121 Проект Закону України «Про державне регулювання у сфері енергетики» (щодо гарантування незалежності та визначення повноважень національного органу регулювання у сфері енергетики ) 31.05.2015 2199а від 30.06.2015 одержано заяву про відкликання
122 Внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня захисту трудових прав працівника (Директиви 91/533/ЄЕС) 31.12.2016 1658 від 20.05.2016 (інформація від Міністерства відрізняється від інфи на сайте ВРУ, там реєстрація такого законопроекту від 27.12.2014 прийнято в першому читанні)
123 Проект Закону «Про ринок природного газу» (погодженого з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства) 01.03.2015 329-VIII від 09.04.2015 закон підписано
124 Внесення змін до законів України «Про зайнятість населення» та «Про рекламу» щодо надання уповноваженому органу з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення повноважень застосовувати заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо реклами про вакансії 31.12.2016 5511 від 08.12.2016
125 Розробка проекту законодавчого акта щодо внесення змін до КпАП, ККУ, в частині встановлення санкцій за порушення вимог законодавства, адаптованого до вимог Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден
Прийняття закону - березень 2017 року
Прийняття закону 31.03.2017 Не внесено
126 Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про ринок природного газу» 09.06.2015 Не внесено
127 Внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо застосування заходів впливу за встановлення фактів дискримінації у сфері праці 31.12.2016 5511 від 08.12.2016
128 Розроблення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України «Про морські порти України» в частині запровадження єдиної системи передачі інформації;
Прийняття закону - ІІ квартал 2017 р.
Прийняття закону 30.06.2017 Не внесено
129 Проект Закону про внесення змін до Закону «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та інші закони України за результатами аналізу положень Директивою 2004/8/ЄC та Директивою 2009/72/ЄС 31.10.2015 Не внесено
130 Проект Закону про ратифікацію Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості 31.12.2016 Мінсоцполітики поінформувало стосовно неможливості на даний час ратифікації Конвенції МОП № 181 „Про приватні агентства зайнятості”Не внесено
131 Розробка та прийняття Закону України з питань діяльності внутрішнього водного транспорту
Прийняття закону - липень 2017
Прийняття закону 31.07.2017 Не внесено
132 Проект Закону України «Про відходи видобувної (гірничовидобувної) промисловості» (з урахуванням вимог Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості 31.12.2015 Не внесено
133 Ввнесення змін до законів України «Про зайнятість населення» та «Про рекламу» щодо надання уповноваженому органу повноважень застосовувати заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо реклами про вакансії, а також заборони при працевлаштуванні дискримінації на основі сексуальної орієнтації 31.12.2016 5511 від 08.12.2016
134 Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та встановлення санкцій за невиконання положень національного законодавства, прийнятих на виконання вимог Директиви № 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу
Прийняття закону – липень 2017
Прийняття закону 31.07.2017 Не внесено
135 Підготовка та прийняття нормативно-правового акту щодо удосконалення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт) 31.12.2015 Не внесено
136 Проект Закону України щодо встановлення обов’язку роботодавця дотримуватися умов чинного колективного договору, до реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу юридичної особи), протягом передбаченого Директивою 2001/23/ЄС строку 31.12.2016 розроблено законопроект „Про колективні договори і угоди” (нова редакція)
137 Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та встановлення санкцій за невиконання положень національного законодавства, прийнятих на виконання вимог Регламенту № 417/2002 Європейського Парламенту і Ради про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом
Прийняття закону – липень 2017
Прийняття закону 31.07.2017 Не внесено
138 Проект Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів, спрямованого на імплементацію положень Регламенту (ЄС) 305/2011 31.12.2015 Не внесено
139 Внесення змін до законодавчих актів України в частині упорядкування питань функціонування профспілок та представлення інтересів працівників в окремих випадках, передбачених статтею 6 Директиви 2001/23/ЄС 31.12.2016 Міністерство не вбачає за необхідне розроблення окремого законопроекту Не внесено
140 Проекти законів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України в частині встановлення санкцій за порушення законодавства щодо адміністративних процедур на морському та річковому транспорті
Прийняття закону - ІІІ квартал 2017 р.
Прийняття закону 30.09.2017 Не внесено
141 Закріплення у проекті Закону України про технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів вимог до декларування робочих характеристик у електронному вигляді та гарантій доступності до веб-сайтів з урахуванням Регламенту (ЄС) № 157/2014 31.12.2015 Не внесено
142 Проект Закону України щодо встановлення обов’язку роботодавця невідкладно повідомити працівників про зміну власника підприємства, бізнесу чи їх частини 31.12.2016 розроблено законопроект „Про колективні договори і угоди” (нова редакція)Не внесено
143 Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами загального користування
Прийняття закону IV квартал 2017 року
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
144 Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» щодо врегулювання питання із встановлення заборони на проведення будь-яких громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають підвищену небезпечність та ризики для здоров’я та життя людини під час їх проведення для задоволення потреб держави 30.04.2015 4577 від 04.05.2016
145 Проект Закону України щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно забезпечення права всіх категорій представників працівників на отримання інформації та консультації на підприємстві (в установі, організації) 31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
146 Проект нормативно-правового акта про внесення змін до законодавства у сфері зайнятості в частині посилення відповідальності роботодавця за неподання або порушення установленого порядку подання звіту про заплановане масове вивільнення працівників (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт) 31.10.2015 Не внесено
147 Внесення змін до законодавчих актів України стосовно встановлення загального порядку інформування представників працівників (на підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи – роботодавця) та проведення із ними консультацій 31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
148 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з метою гарантування досягнення цілей, закріплених Директивою 79/7/ЄЕС про поступове запровадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення 31.12.2015 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директиви
149 Внесення змін до законодавчих актів України стосовно збереження конфіденційності інформації з обмеженим доступом (у разі, якщо роботодавцем буде прийнято рішення стосовно її надання представникам працівників) 31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
150 Проект нормативно-правового акта щодо змін до законодавства про працю у частині посилення правового захисту працівників у разі колективного звільнення (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт) 31.12.2015 5511 від 08.12.2016
151 Внесення змін до законодавчих актів України стосовно визначення санкцій у випадку порушення норм законодавства, аналогічних нормам Директиви 2002/14/ЄС, та порядку їх застосування 31.12.2016 Мінсоцполітики опрацьовує питання щодо доцільності скасування плану імплементації зазначеної директивиНе внесено
152 Проект Закону України щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України в частині поліпшення умов праці працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк 31.12.2015 1658 від 20.05.2016 (інформація від Міністерства відрізняється від інфи на сайте ВРУ, там реєстрація такого законопроекту від 27.12.2014 прийнято в першому читанні)
153 Внесення змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» стосовно захисту від дискримінації за ознакою статі, яким передбачатиметься запровадження відповідних санкцій за дискримінацію за ознакою статі 31.12.2016 3501 від 20.11.2015
154 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності для громадського обговорення 31.07.2015 17.11.2016 схвалено на засіданні Урядового комітету
155 Внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 31.08.2016 3670 від 17.12.2015 на розгляді
156 Проект Закону про внесення змін до чинного законодавства України з метою реалізації положень Директиви 2013/34/ЄС 30.06.2015 4646 від 11.05.2016 на розгляді
157 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо митних дій проти товарів, стосовно яких є підозра у порушенні окремих прав інтелектуальної власності, та необхідних заходів щодо товарів, які порушують такі права) 31.07.2015 4614 від 06.05.2016 на розгляді
158 Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України» (Регламент Ради (ЄС) № 1186/2009 та Директива Ради № 2007/74/ЄС) 31.07.2015 4615 від 06.05.2016 на розгляді
159 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо приведення транзитних процедур у відповідність до Конвенції про єдиний режим транзиту та щодо приведення транзитних процедур у відповідність до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами) 31.10.2015 внесено на розгляд КМУ
160 Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо імплементації положень Регламенту (ЄС) № 952/2013) 31.12.2015 Не внесено
161 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» 31.12.2015 Не внесено
162 Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» 31.03.2015 4685 від 17.05.2016 прийнято в першому читанні
163 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС в сфері корпоративного управління» 31.12.2015 Здійснюється доопрацювання законопроекту з метою імплементації положень Директиви 2012/30/ЄС , яку було прийнято на заміну
164 Проект Закону України «Про страхування» щодо врахування положень Директиви 2002/92/ЄС про посередництво у страхуванні 01.12.2015 1797-1 від 06.02.2015 прийнято в першому читанні
165 Розроблення нормативно-правових актів щодо: визначення зон та агломерацій для вимірювання концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі, та здійснення їх класифікації; врегулювання вимірювання миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі; визначення порядку розміщення постів спостереження за концентрацією миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі; встановлення порядку здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, ПАВ у атмосферному повітрі;- визначення порядку інформування населення щодо концентрації речовин, зазначених у п. 1 ст. 7 Директиви 2004/107/ЄC; врегулювання порядку здійснення заходів щодо підтримки та поліпшення якості повітря стосовно миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та ПАВ (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
Прийняття – травень 2017
Прийняття закону 31.05.2017 Не внесено
166 Розроблення нормативно-правових актів щодо: встановлення зон та агломерацій за ступенем забруднення атмосферного повітря, а також порядку перегляду класифікації зон та агломерацій залежно від порогів оцінювання; вдосконалення порядку розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів на рівні, якого вимагає Директива, врегулювання кількості пунктів вимірювання приземного озону; встановлення порядку збільшення постів у спосіб, як це зазначено у Директиві; встановлення нижнього та верхнього порогів оцінювання якості атмосферного повітря та закріплення залежності способу оцінювання від якості атмосферного повітря, як це зроблено у Директиві;- встановлення взаємозв’язку між різними методами вимірювання (спостереження, моделювання, розрахунковий тощо), як цього вимагає Директива; встановлення вимог щодо розміщення постів спостереження за межами населених пунктів; закріплення еталонних методів вимірювання та критеріїв, визначених у Секціях А та С Додатка VІ до Директиви; встановлення нормативів концентрації суспендованих речовин (PM2.5, PM10) в атмосферному повітрі та забезпечення їх моніторингу в атмосферному повітрі; встановлення граничних величин концентрацій забруднюючих речовин, щодо яких має інформуватися громадськість; встановлення показників для забруднюючих речовин, які мають бути досягнуті в майбутньому; розроблення планів щодо якості повітря для зон та агломерацій, в яких рівні забруднювачів перевищують будь-яку з граничних величин чи будь-який цільовий показник або існує ризик такого перевищення (Примітка: Важко зрозуміти якого саме рівня акт)
Прийняття – серпень 2017
Прийняття закону 31.08.2017 Не внесено
167 Розроблення законопроекту про внесення змін до Водного кодексу України (щодо визначення компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів) та внесення змін до ст. 81 щодо розширення комплексу по збереженню водності річок і охорони їх від забруднення)
Прийняття –2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
168 Розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів із закріпленням чітких положень щодо принципу збереження популяцій диких птахів на рівні, який відповідає, зокрема, екологічним і науково-культурним потребам, враховуючи при цьому економічні та рекреаційні вимоги, а також адаптації цих видів до даного рівня; щодо створення біотопів та відновлення зруйнованих біотопів; щодо того, що інтродукція не повинна завдавати шкоди місцевій флорі і фауні; вимоги щодо заборони продажу, перевезення з подальшим продажем, утримання з подальшим продажем та пропозицію на продаж живих чи мертвих птахів та будь-яких швидко розпізнаваних частин або дериватів таких птахів щодо усіх видів птахів, зазначених у ст. 1 Директиви, та відповідні виключення щодо окремих видів птахів; посилення екологічного контролю у цій сфері.
Прийняття – грудень 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
169 Розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» щодо сприяння мисливським організаціям в створенні нових біотопів та відновленні зруйнованих біотопів
Прийняття – грудень 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
170 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одноосібних компаній з обмеженою відповідальністю»
Розробка проекту – ІV квартал 2016; Внесення на розгляд уряду – ІІ квартал 2017
Внесення на розгляд уряду 30.06.2017 4666 від 13.05.2016 на розгляді
171 Підготовка проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Законів України, проектів підзаконних актів, узгодження на рівні органів виконавчої влади, установ, організацій та суб'єктів господарювання у визначені терміни в рамках Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку
Прийняття – січень 2017
Прийняття закону 31.01.2017 Не внесено
172 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо тривалості відпустки у разі усиновлення дитини старше трьох років»
Прийняття закону – 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
173 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» (щодо приведення статті 182 Кодексу у відповідність із змінами, які були внесення у Закону України «Про відпустки» (із статтею 17 та 181)
Прийняття закону – 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено
174 Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» (щодо права на скорочену тривалість робочого часу та неповного робочого часу на рівних умовах, як для чоловіків так і для жінок)
Прийняття закону – 2017
Прийняття закону 31.12.2017 Не внесено