ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертизи

Група здійснює експертизу законопроектів на предмет відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Зокрема, експерти оцінюють:

  • належність проекту акта до сфер, які охоплюються Угодою про асоціацію (включаючи акти права ЄС, що підлягають імплементації), іншими міжнародними договорами між Україною та ЄС;
  • ступінь врахування положень EU acquis у законопроекті;
  • відображення практики регулювання відповідних правовідносин у державах-членах ЄС;
  • можливі наслідків у разі невідповідності законопроекту зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Висновок містить рекомендації народним депутатам України щодо прийняття, відхилення або доопрацювання законопроекту.

Група відкрита для співпраці з усіма зацікавленими сторонами, інтереси яких стосуються імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Метою законопроекту є запровадження ефективної процедури врегулювання проблемної заборгованості фізичних осіб перед кредиторами, у тому числі за зобов’язаннями, пов’язаними зі здійсненням підприємницької діяльності. Актуальність законопроекту зумовлена складною економічною ситуацією в країні – зростанням простроченої заборгованості громадян за кредитами, зростанням інфляції та курсовою різницею. Читати повністю
Опубліковано 21.04.2016 25 переглядів
Метою законопроекту є забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва, стимуляції здорової та добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, корупцію та інші негативні прояви втручання держави в господарську діяльність шляхом встановлення мораторію та обмежень на перевірки органами влади суб’єктів малого підприємництва. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 45 переглядів
Експертний висновок на предмет відповідності праву ЄС Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього фонду України», поданого народними депутатами України Вадатурським А.О., Діденком І.А. та ін. (реєстр. № 2724) Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 16 переглядів
Законопроект передбачає посилення відповідальності за випадки незаконного проникнення до законного володіння особи. З одного боку, в цій сфері держава володіє майже виключною дискрецією щодо ідентифікації та кваліфікації суспільно-небезпечного діяння як кримінально-караного та встановлення певного обсягу відповідальності за його вчинення. З іншого боку, норми кримінального права повинні бути настільки чіткими, аби давати особі можливість передбачити, з достатнім рівнем впевненості, можливі наслідки її поведінки. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 4 переглядів
Даний законопроект покликаний, шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, уточнити визначення окремих термінів та норм щодо функціонування «регульованого ринку», а також операцій з «фінансовими інструментами». Законопроект розроблений з метою «створення передумов для підвищення ефективності та функціональності ринків капіталу та інших регульованих ринків в Україні, в першу чергу шляхом комплексного врегулювання питань функціонування ринків похідних цінних паперів та деривативів та законодавчого регулювання інфраструктури цих ринків». Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 4 переглядів
Проект Закону спрямований, шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме у Законопроекті пропонується в абзаці першому частини дев’ятої статті 16 Бюджетного кодексу України, згідно з яким «умови випуску та обігу державних цінних паперів і цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»» слова «Про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки». Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 11 переглядів
Згідно з даним законопроектом, пропонується встановити, що у разі, якщо документи, які підтверджують митну вартість товарів, містять розбіжності, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу органу доходів і зборів зобов’язані протягом 10 календарних днів надати (за наявності) висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформацію операторів регульованих ринків (а не біржових організацій, як це передбачено чинною нормою) про вартість товару або сировини. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 3 переглядів
Метою законопроекту є скорочення кількості видів господарської діяльності з надання фінансових послуг, що підлягають ліцензуванню, усунення колізій між нормами законодавства та визначення особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 45 переглядів
Метою законопроекту є відтермінування строку набрання чинності окремих «процедурних» статей Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» до 1 січня 2017 року для забезпечення створення ефективної системи функціонування ліцензування, уникнення правових колізій та правого колапсу. Для захисту економічних інтересів держави законопроект також передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на ліцензійні реєстри та Єдиний ліцензійний реєстр належать державі. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 28 переглядів
Необхідність прийняття законопроекту обумовлена необхідністю зниження рівня самолікування громадян України. З цією метою автор законопроекту пропонує внести зміни до законів України «Про лікарські засоби» та «Про рекламу» з метою встановлення в законодавстві України повної заборони реклами лікарських засобів. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 14 переглядів
Проект Закону №2409а визначає правові, економічні, соціальні, гуманітарні та організаційні засади державної політики охорони здоров’я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України. Проект містить визначення окремих термінів, містить перелік засад формування та принципів реалізації державної політики охорони здоров’я, її пріоритетів та завдань, інструментів її формування, реалізації, моніторингу; визначені повноваження суб’єктів державних органів та фінансове забезпечення. Читати повністю
Опубліковано 11.04.2016 17 переглядів
Законопроект №3498 спрямований на комплексне регулювання відносин, які виникають на ринках похідних цінних паперів та деривативів, а також приведення національного законодавства у відповідність з правом Європейського Союзу в частині регулювання професійної діяльності на ринках капіталу. Читати повністю
Опубліковано 14.03.2016 184 переглядів
Проект закону спрямований на врегулювання оподаткування ПДВ операцій з продажу вживаних товарів, а саме: - розмежування комісійного продажу вживаних товарів та їх перепродажу; - скасування необхідності обов’язкової оцінки транспортного засобу для визначення ціни продажу; - визначення поняття вживаного транспортного засобу. Усунення існуючих колізій має ліквідувати небезпеку повторного нарахування ПДВ. Читати повністю
Опубліковано 14.03.2016 13 переглядів
Даний законопроект вносить зміни до ряду процесуальних елементів застосування в національному кримінальному процесі процедури "спеціального розслідування" (тобто розслідування в межах передбаченої Кодексом процедури inabsentia). Читати повністю
Опубліковано 14.03.2016 13 переглядів
Даний законопроект спрямований на посилення захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, запропоновано законодавчі зміни спрямовані підвищення поінформованості споживача про фінансову послугу, створення механізму притягнення до відповідальності за порушення прав споживачів (розподіл повноважень між контролюючими органами, уможливлення подачі колективних позовів) та встановлення відповідальності за порушення прав споживачів фінансових послуг. Читати повністю
Опубліковано 01.02.2016 19 переглядів
Законопроект розроблений з метою усунення прогалин у законодавстві щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення належної реалізації повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо контролю за дотриманням законодавства у цій сфері. Читати повністю
Опубліковано 20.01.2016 65 переглядів
Проект закону №3081 спрямований на реалізацію заходів прямої державної підтримки кіновиробника за рахунок коштів операторів лотерей, які мають частину своїх доходів спрямовувати на соціальні цілі, а також на створення нової структури – Українського інституту кіномистецтв. Читати повністю
Опубліковано 11.01.2016 11 переглядів
Законопроект №2724 передбачає запровадження оплати для транспортних засобів масою 12 т і більше за використання автомобільних доріг загального користування державного значення, штрафів за несплату, спрямування оплати та штрафів у доходну частину Державного дорожнього фонду. Також передбачено оснащення доріг відповідними інформаційно-обліковими пристроями для здійснення оплати. Читати повністю
Опубліковано 21.12.2015 13 переглядів
Законопроект передбачає внесення ряду змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" пов’язаних з виправленням (модифікацією) даних про особу, яка отримала статус біженця або шукає надання їй міжнародного захисту. Читати повністю
Опубліковано 15.10.2015 7 переглядів
Головна ідея законопроекту полягає у скасуванні такого застарілого механізму регулювання іноземних інвестицій як їх державна реєстрація. Замість цього пропонується закріпити заявницький принцип державного обліку іноземних інвестицій через подання підприємствами з іноземними інвестиціями та установами банку статистиної звітності про здійснення іноземних інвестицій. Читати повністю
Опубліковано 26.09.2015 14 переглядів
Метою законопроекту є запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі. Для досягнення цієї мети цим законопроектом пропонується передбачити спрощену реєстрацію на території України ГМО та продукції, виробленої з їх застосуванням, за умови їх реєстрації в Європейському Союзі. Читати повністю
Опубліковано 08.09.2015 23 переглядів
Проект Закону спрямований на створення прозорого та чіткого механізму поводження з небезпечними відходами відповідно до європейських норм з метою забезпечення екологічної безпеки. Зокрема пропонується внести зміни до Закону України «Про відходи» спрямовані на узгодження термінології цього закону щодо виду господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню у сфері поводження з небезпечними відходами. Також пропонується доповнити Закон новою статтею ст. 421 «Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері поводження з небезпечними відходами», розширивши таким чином перелік відповідних санкцій. Читати повністю
Опубліковано 08.09.2015 25 переглядів
Проект Закону передбачає запровадження оплати для транспортних засобів масою 12 т і більше за використання автомобільних доріг загального користування державного значення, штрафів за несплату, спрямування оплати та штрафів у доходну частину Державного дорожнього фонду. Також передбачено оснащення доріг відповідними інформаційно-обліковими пристроями для здійснення оплати. Читати повністю
Опубліковано 08.09.2015 0 переглядів
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг», поданого народним депутатом України Дзензерським Д.В. та ін., (реєстр. №2456) (далі – Законопроект) спрямований на посилення захисту прав споживачів фінансових послуг. Читати повністю
Опубліковано 08.09.2015 17 переглядів
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 200 Податкового кодексу України, виклавши підпункт 200.19.5 пункту 200.19 цієї статті у такій редакції: «200.19.5. протягом останнього звітного (податкового) року великий платник податків відповідно до його фінансової звітності отримав валовий прибуток, тобто чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідного платника перевищили собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).». Читати повністю
Опубліковано 08.09.2015 2 переглядів
Проект закону спрямований на декілька аспектів. По-перше, на уточнення заборони допуску до дорожнього руху транспортних засобів з правим розташуванням керма. Читати повністю
Опубліковано 03.09.2015 4 переглядів
Законопроектом пропонується дозволити після 1 січня 2016 року ввезення в Україну, виробництво і реєстрацію транспортних засобів, які мають чинний сертифікат, виданий до 31 грудня 2015 року, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-4”, а також після 1 січня 2018 року - тих трнаспортних засобів, конструкція яких відповідає екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-5”. Читати повністю
Опубліковано 03.09.2015 35 переглядів
Метою законопроекту є забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва, стимуляції здорової та добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, корупцію та інші негативні прояви втручання держави в господарську діяльність шляхом встановлення мораторію та обмежень на перевірки органами влади суб’єктів малого підприємництва. Читати повністю
Опубліковано 11.08.2015 4 переглядів
Метою законопроекту є приведення нормативно-правового регулювання у сфері аудиторської діяльності у відповідність до положень Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів... Читати повністю
Опубліковано 11.08.2015 13 переглядів
Метою законопроекту є легалізація в Україні букмекерської діяльності, встановлення основних нормативних засад у здійсненні відповідної господарської діяльності. Читати повністю
Опубліковано 11.08.2015 4 переглядів
Метою законопроекту є прийняття нової редакції Закону «Про страхування», яким планується запровадити новий порядок законодавчого регулювання страхової (перестрахової) та посередницької діяльності в страхуванні як резидентами, так і нерезидентами, на території України, удосконалити систему правового забезпечення розвитку страхового ринку та державного регулювання і нагляду за діяльністю його учасників, а також створити конкурентне середовище на страховому ринку. Читати повністю
Опубліковано 11.08.2015 17 переглядів