ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Інфографіка

Відео

Статті

Законодавчий спам: чому в Ради не доходять руки до справді важливих ініціатив
Опубліковано 17.04.2019
Домораторитися до гілок: чим небезпечна нова ідея заборони експорту деревини
Опубліковано 04.03.2019
Медом по євроінтеграції, обо як оцінити масштаби успіхів України
Опубліковано 28.09.2018

Експертиза законопроекту Закону № 2763 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій" від 30.04.2015 р.

Опубліковано 26.09.2015 26 переглядів
Головна ідея законопроекту полягає у скасуванні такого застарілого механізму регулювання іноземних інвестицій як їх державна реєстрація. Замість цього пропонується закріпити заявницький принцип державного обліку іноземних інвестицій через подання підприємствами з іноземними інвестиціями та установами банку статистиної звітності про здійснення іноземних інвестицій.
  1. Загальна характеристика законопроекту

Головна ідея законопроекту полягає у скасуванні такого застарілого механізму регулювання іноземних інвестицій як їх державна реєстрація. Замість цього пропонується закріпити заявницький принцип державного обліку іноземних інвестицій через подання підприємствами з іноземними інвестиціями та установами банку статистиної звітності про здійснення іноземних інвестицій.

Метою законопроекту є зняття адміністративно-правових бар’єрів, які перешкоджають залученню іноземних інвестицій, та поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Пропонований законопроект розроблений відповідно до пріоритетів Указу Президента України “Про стратегію сталого розвитку “Україна-2020” від 12.01.2015 р. №5/2015 (ст. 3 передбачається реалізацію реформ та програм у сфері залучення інвестицій та дерегуляції підприємництва), Постанові ВРУ “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України” від 11.12.2014 р. № 26-VIII (ст. 2 передбачається дерегуляція та змешення точок дотику бізнесу та держави), Стратегічному документу “План відновлення України 2015-2017” (розд. IV передбачається скорочення дозвільних процедур).

  1. Політико-правове обґрунтування законопроекту

Проект закону № 2763 від 30.04.2015 р. належить до сфери, яка охоплюється Угодою про асоціацію між Україною та Європейським союзом, ратифікованою Законом України №1678-VII від 16.09.2014 р. Статтею 145 означеної Угоди передбачається гармонізація законодавства України щодо забезпечення вільного руху капіталу, пов’язаного із надходженням прямих інвестицій, відповідно до європейських стандартів. Дані положення Угоди про асоціацію є обов’язковими до виконання її сторонами (ст. 476 Угоди).

Країни, що бажають в перспективі приєднатися до Європейського Союзу, повинні створити такі ж законодавчі гарантії для вільного руху капіталів, які існують в державах-учасницях ЄС.

Вільний рух капіталу є важливою складовою функціонування внутрішнього ринку ЄС, регулювання якого передбачене у Римському Договорі про створення Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 р. Відповідно до ст. 67 цього Договору держави-члени мають скасувати всі обмеження щодо руху капіталу. Статтею 1 Директиви 88/361/ЄЕС “Про імплементацію ст. 67 Договору про створення Європейського економічного співтовариства” від 24.06.1988 р. також зазначається про необхідність усунення всіх обмежень щодо руху капіталів. Згідно Додатку 1 “Номенклатура руху капіталів” до цієї Директиви рух капіталу  включає в себе здійснювані на транскордонних засадах прямі інвестиції.

Вимога щодо державної реєстрації іноземних інвестицій ускладнює допуск іноземних інвестицій в економіку України. Це бюрократична процедура, що створює можливості для корупції, а тому може трактуватися як обмеження щодо руху капіталу – основопожного принципу єдиного ринку ЄС.

Пропонована норма щодо скасування державної реєстрації іноземних інвестицій також відповідає взятим на себе зобов’язанням України із членства у СОТ. У межах договірного механізму ГАТТ/СОТ питанням регулювання інвестицій присвячено спеціальну Угоду щодо інвестиційних заходів, повязаних з торгівлею. Відповідно до положень ст. 2 цієї Угоди національний режим поширюється на застосування інвестиційних заходів, повязаних з торгівлею.

Також скасування державної реєстрації іноземних інвестицій відповідає низці двосторонніх угод про сприяння і взаємний захист інвестицій, укладених Україною з країнами-учасницями ЄС. Згідно цих договорів Україна бере на себе зобов’язання заохочувати і створювати максимально сприятливі умови для вкладень на своїй території іноземним інвесторам. Вона не має права перешкоджати невмотивованими або дискримінаційними заходами управлінню, обслуговуванню та використанню інвестицій іноземними інвесторами. Крім того, запроваджується національний режим сприяння іноземних інвестицій (статті 2 та 3 Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про сприяння і взаємний захист інвестицій від 10.02.1993 р.; статті 2-4 Угоди між Урядом України та Французької Республіки про сприяння і взаємний захист інвестицій від 03.05.1994 р.).

Крім того, в більшості зарубіжних країн законодавчо не закріплені якісь додаткові умови і вимоги до іноземних інвестицій, що регламентують їх допуск на територію приймаючої держави. Практично всі розвинені країни (Німеччина, США, Англія та ін.) не мають спеціального законодавства про іноземні інвестиції та поширюють на них загальний режим інвестування, установлений для вітчизняних інвесторів.

Проведений аналіз законопроекту № 2763 від 30.04.2015 р. дозволяє зробити висновок про необхідність вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання допуску іноземних інвестицій в економіку України шляхом скасування державної реєстрації іноземних інвестицій та закріплення заявницького принципу державного обліку іноземних інвестицій.

  1. Рекомендації Комітету

Вважаю, що скасування державної реєстрації іноземних інвестицій позитивно позначиться на підвищенні позиції України у рейтингу Doing Business та позиції індексу інвестиційної привабливості (International Business Compass),  а також призведе до зростання прямих інвестицій в Україну.

У зв’зку з цим, беручи до уваги положення статті 114 Регламенту Верховної Ради України, рекомендується Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій № 2763 від 30.04.2015 р. внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому.

Підготувала висновок: Хорт Ю.В., кандидат юридичних наук