ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо поводження з небезпечними відходами)» (реєстр. № 2950 від 22.05.2015 р., н.д. С.Тригубенко, М.Томенко, І.Рибак, О.Недава, С.Рибалка)

Опубліковано 08.09.2015 25 переглядів
Проект Закону спрямований на створення прозорого та чіткого механізму поводження з небезпечними відходами відповідно до європейських норм з метою забезпечення екологічної безпеки. Зокрема пропонується внести зміни до Закону України «Про відходи» спрямовані на узгодження термінології цього закону щодо виду господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню у сфері поводження з небезпечними відходами. Також пропонується доповнити Закон новою статтею ст. 421 «Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері поводження з небезпечними відходами», розширивши таким чином перелік відповідних санкцій.
  1. Загальна характеристика законопроекту.

Проект Закону, як зазначається в Пояснювальній записці до нього, спрямований на створення прозорого та чіткого механізму поводження з небезпечними відходами відповідно до європейських норм з метою забезпечення  екологічної  безпеки.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про відходи» спрямовані на узгодження термінології цього закону щодо виду господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню у сфері поводження з небезпечними відходами, з відповідною термінологією законодавства про ліцензування видів господарської діяльності. Також законопроектом визначаються вимоги до суб’єктів господарської діяльності, у власності або у користуванні яких є об’єкти поводження з небезпечними відходами. Пропонується також доповнити Закон новою статтею ст. 421 «Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері поводження з небезпечними відходами», розширивши таким чином перелік відповідних санкцій.

  1. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу.

Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери довкілля, яка відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Також законопроект охоплюється положеннями статей 360-363, 365, 366 Глави 6 «Навколишнє середовище» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» та Додатку ХХХ Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

В Європейському Союзі правовідносини, які є предметом регулювання проекту Закону, регулюються Директивою 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та яка відміняє деякі директиви (далі – Директива 2008/98/ЄС).

  1. Відповідність законопроекту праву ЄС.

Угода про асоціацію передбачає зобов’язання України щодо імплементації Директиви 2008/98/ЄС, а саме в Додатку ХХХ до Угоди зазначено, що  протягом 5  років  з  дати набрання чинності Угодою в законодавство України мають бути імплементовані її положення щодо: законодавчого врегулювання питання  підготовки планів щодо управління відходами згідно з п’ятиетапною ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів; встановлення дозвільної системи для установ/підприємств, що здійснюють операції з видалення чи утилізації відходів, з особливими зобов’язаннями щодо управління небезпечними відходами (Глава IV Директиви); запровадження реєстру установ і підприємств,        які здійснюють збір  та транспортування відходів та ін.

Законопроектом пропонується внести до законодавство України окремі зміни, які за своєю метою в цілому не суперечать Директиві 2009/98/ЄС. Водночас законопроектом пропонується розподілити усі небезпечні відходи на чотири класи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та на життя і здоров’я людини. Такий поділ викликає сумнів, оскільки Директивою встановлюється, що класифікація відходів як небезпечних має базуватися, між іншим, на законодавстві Співтовариства про хімічні речовини. Поводження з небезпечними відходами мають регулюватись з огляду на жорсткі специфікації з метою запобігання або обмеження, наскільки це можливо, потенційного негативного впливу на довкілля та здоров’я людини в зв’язку з неналежним поводженням з ними. Більше того, визначається необхідність встановити систему, за якою відходи та небезпечні відходи були б класифіковані у відповідності з переліком видів відходів, встановлених Рішенням Комісії 2000/532/ЄС з метою сприяння гармонізованій класифікації відходів та гарантування гармонізованого визначення небезпечних відходів в рамках Співтовариства (п. 14 Преамбули Директиви).

Також в проекті Закону не відображено заборону змішування небезпечних відходів (ст. 18 Директиви 2008/98/ЄС) та вимоги щодо маркування небезпечних відходів (ст. 19 Директиви 2008/98/ЄС). Так, держави-члени повинні вжити необхідних заходів з метою гарантування того, що під час збирання,  транспортування та тимчасового зберігання небезпечні відходи будуть упаковуватись та маркуватись у відповідності з чинними міжнародними та європейськими стандартами.  Не відображені в проекті Закону і положення щодо простежуваності всього циклу утворення та поводження з небезпечними відходами (ст. 17 Директиви 2008/98/ЄС) та інші важливі вимоги.

До того ж, в Пояснювальній записці до законопроекту дається посилання на Директиву Ради 91/689/ЄЕС від 12 грудня 1991 року про небезпечні відходи, яка враховувалась автором при підготовці законопроекту, та наводяться її вимоги щодо встановлення додаткових, більш жорстких правил поводження з небезпечними відходами та їх моніторингу. Однак зазначена Директива втратила чинність та була відмінена вищезазначеною Директивою 2008/98/ЄС з метою усунення застарілих положень та покращення розуміння змісту відповідних вимог у сфері поводження з небезпечними відходами.

Таким чином, положення проекту Закону мають бути переглянуті з метою ретельного врахування положень Директиви 2008/98/ЄС, в якій були уніфіковані вимоги ЄС щодо особливостей поводження з небезпечними відходами.

  1. Висновок Комітету з питань європейської інтеграції.

Проект Закону за своєю метою в цілому не суперечить праву ЄС, проте не враховує повністю вимоги Директиви 2008/98/ЄС, яку відповідно до Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію Україна зобов’язується впровадити в національне законодавство.