ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» (щодо умов для ввезення транспортних засобів та їх реєстрації) (№ 2117)

Опубліковано 03.09.2015 3 переглядів
Проект закону спрямований на декілька аспектів. По-перше, на уточнення заборони допуску до дорожнього руху транспортних засобів з правим розташуванням керма.

Проект закону спрямований на декілька аспектів.

По-перше, на уточнення заборони допуску до дорожнього руху транспортних засобів з правим розташуванням керма.

По-друге, на заборону ввезення на митну територію України транспортних засобів, їх складових і комплектуючих, з датою виготовлення, що перевищує 8 років на момент ввезення.

По-третє, на уточнення строку реєстрації транспортних засобів.

По-четверте, збільшення частоти проходження технічного огляду транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку з одного разу на два роки до щорічного.

Даний проект, окрім пункту третього про  уточнення строку реєстрації транспортних засобів, належить до сфер, які охоплюються Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 16.09.2014 року (надалі – Угода). А саме: питання обмеження руху транспортних засобів з правим розташуванням керма (пункт 1) та заборону ввезення на митну територію України транспортних засобів, їх складових і комплектуючих, з датою виготовлення, що перевищує 8 років на момент ввезення (пункт 2) охоплюються Розділом ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», а збільшення частоти проходження технічного огляду транспортних засобів (пункт 4) охоплюється Розділом V «Економічне та галузеве співробітництво» Глава 7 «Транспорт».

Щодо першого пункту законопроекту.

У справі Grzegorz Dorobek (Case C-639/11 [2014]), Суд Європейського Союзу визнав заборону реєстрації автомобілів з правим розташуванням керма в Польщі такою, що не відповідає вимогам права ЄС. У своєму рішенні суд зазначив, що заборона реєстрації транспортних засобів з правим розташуванням керма є непрямим заходом, що створює обмеження вільному переміщенню товарів, передбаченому статтею 34 Договору про функціонування Європейського Союзу. Щодо аргументу Уряду Польщі про заходи забезпечення безпеки дорожнього руху, суд стверджує, що статистична інформація не підтверджує прямий зв’язок між кількістю дорожньо-транспортних пригод і розташуванням керма. Зокрема, суд звертає увагу, що існують інші заходи, що здатні суттєво зменшити небезпеку керування автомобілем з розташуванням керма по напрямку руху, такі як, наприклад, встановлення додаткових дзеркал. У зв’язку з цим, обмеження руху транспортних засобів з правим розташуванням керма на дорогах з правостороннім рухом не відповідає принципу пропорційності, закріпленому Договором про функціонування Європейського Союзу.

В свою чергу, відповідно до ст. 35 Угоди про асоціацію, жодна сторона не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару, за винятком випадків, передбачених ст. ХІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та цією Угодою. Стаття ХІ ГАТТ 1994 року містить загальне правило, згідно з яким ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-яким членом СОТ щодо імпорту будь-якого товару, який походить з території будь-якого іншого члена СОТ.

Таким чином, заборона руху транспортних засобів із правим розташуванням керма на дорогах України є непрямим обмеженням імпорту таких транспортних засобів і порушенням статті 35 Угоди про асоціацію.

Варто звернути увагу, що пропонований законопроект тільки уточнює заборону руху транспортних засобів із правим розташуванням керма на дорогах України. Тобто чинна редакція Закону України «Про дорожній рух» суперечить нормам Угоди про асоціацію та acquis communautaire і потребує внесення змін.

Щодо другого пункту законопроекту.

Пропозиція на введення заборони ввезення на митну територію України транспортних засобів, їх складових і комплектуючих, з датою виготовлення, що перевищує 8 років на момент ввезення, так само вступає в протиріччя зі вищенаведеною статтею 35 Угоди про асоціацію.

При чому із пояснювальної записки до поданого законопроекту навіть не вбачаються підстави та мотиви, які можуть служити обґрунтуванням наявності певних винятків із правил СОТ, передбачених ст. ХІ, ХХ, ХХІ ГАТТ 1994 року.

Крім того, Угода про асоціацію передбачає спеціальні заходи щодо легкових автомобілів для захисту внутрішнього ринку України (стаття 44), що да.ть право україні встановлювати додаткові мита. При чому, відповідно до ст. 45 bis Угоди про асоціацію, Жодна зі Сторін не може застосовувати одночасно до одного і того самого товару: a) спеціальні заходи, передбачені Частиною 2 «Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів» цієї Глави; та b) заходи, передбачені Статтею XIX ГАТТ 1994 та Угодою про спеціальні заходи.

В свою чергу, між країнами-членами ЄС подібні обмеження прямо заборонені статтею 34 Договору про функціонування Європейського Союзу, відповідно до якої не допускаються будь-які кількісні обмеження та заходи еквівалентної дії щодо імпорту товарів між країнами-членами ЄС.

Щодо четвертого пункту законопроекту.

Директивою № 2014/45/EU від 03.04.2015 року, що замінює Директиву № 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів, встановлені мінімальні вимоги до технічного огляду автомобільного транспорту. Так, відповідно до ст. 5 цієї Директиви, зокрема, легкові автомобілі, що використовуються як таксі або швидкі допомоги, автомобілі, призначені до перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння 8 окрім місця водія, вантажні автомобілі та причепи з вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, повинні проходити технічний огляд щорічно. При чому для інших транспортних засобів встановлена періодичність один раз на два роки після спливу чотирьох років з моменту їх першої реєстрації.

Отже, четвертий пункт законопроекту наближає українське законодавство до acquis communautaire, але не враховує його в повній мірі, так як основним критерієм для виокремлення транспортних засобів служить мета отримання прибутку, а не пасажиромісткість або вантажопідйомність, як то визначено Директивою № 2014/45/EU.

Відповідно до ст. 368 Угоди про асоціацію, Співробітництво між Сторонами має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС, зокрема шляхом впровадження заходів, викладених у Додатку XXXIІ до цієї Угоди, без шкоди для зобов’язань, що випливають з окремих транспортних угод, укладених між Сторонами. Реалізація зазначених заходів не суперечить правам та обов’язкам Сторін відповідно до міжнародних угод, учасницями яких вони є, або участі Сторін в міжнародних організаціях.

Додатком XXXIІ до Угоди про асоціацію в свою чергу передбачено, що положення Директиви № 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про перевірки  з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних вантажних перевезеннях, протягом 1 року, для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних пасажирських перевезеннях, протягом 3 років, та для усіх інших транспортних засобів – протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

В свою чергу порушення Україною своїх зобов’язань за Угодою може стати перепоною для загальної Європейської інтеграції України, а порушення вже взятих на себе зобов’язань в рамках СОТ спричинить погіршення Україною свого статусу на міжнародній арені.

 

У зв’язку з вищевикладеним, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» (щодо умов для ввезення транспортних засобів та їх реєстрації) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

При цьому звернути увагу на необхідність в доопрацьованому законопроекті пункт щодо заборони допуску до дорожнього руху транспортних засобів з правим розташуванням керма або видалити, або змінити з урахуванням acquis communautaire, тобто уточнити технічні вимоги для забезпечення безпеки дорожнього руху при експлуатації автомобілів з правим розташуванням керма.

Пункт другий щодо заборони ввезення на митну територію України транспортних засобів, їх складових і комплектуючих, з датою виготовлення, що перевищує 8 років на момент ввезення, із законопроекту вилучити, а пункт четвертий доопрацювати у відповідності з Директивою № 2014/45/EU від 03.04.2015 року.