ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (щодо ввезення транспортних засобів, які відповідають екологічним нормам “Євро-4″ і “Євро-5″)» (реєстр

Опубліковано 03.09.2015 27 переглядів
Законопроектом пропонується дозволити після 1 січня 2016 року ввезення в Україну, виробництво і реєстрацію транспортних засобів, які мають чинний сертифікат, виданий до 31 грудня 2015 року, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-4”, а також після 1 січня 2018 року - тих трнаспортних засобів, конструкція яких відповідає екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-5”.

1) Загальна характеристика законопроекту.

Відповідно до графіку, встановленого чинною редакцією Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», пропуск  на митну територію України з метою вільного обігу та перша реєстрація в Україні транспортних засобів, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України,  нових  і  таких,  що  були  в  користуванні, здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче  рівня  “ЄВРО-5″ – з 1 січня 2016 року та не  нижче  рівня  “ЄВРО-6″ – з
1 січня 2018 року.

Законопроектом пропонується дозволити після 1 січня 2016 року ввезення в Україну, виробництво і реєстрацію транспортних засобів, які мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий до 31 грудня 2015 року згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-4”, а також після 1 січня 2018 року ввезення в Україну, виробництво і реєстрацію транспортних засобів, які мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий до 31 грудня 2017 року згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-5”.

2) Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу.

Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери транспорту, яка відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Правовідносини, які є предметом правового регулювання законопроекту, в Європейському Союзі регулюються:

1) Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 715/2007 від 20 червня 2007 року про затвердження типу колісних транспортних засобів стосовно шкідливих викидів легких пасажирських транспортних засобів та транспортних засобів комерційного призначення (Євро-5 та Євро-6) і про доступ до інформації щодо ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів (OJ L 171, 29.6.2007, p. 1–16);

2) Регламентом Комісії (ЄС) № 692/2008 від 18 липня 2008 року про імплементацію та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 715/2007 Європейського Парламенту та Ради про затвердження типу колісних транспортних засобів стосовно шкідливих викидів легких пасажирських транспортних засобів та транспортних засобів комерційного призначення (Євро-5 та Євро-6) і про доступ до інформації щодо ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів (OJ L 199, 28.7.2008, p. 1–136);

3) Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 595/2009 від
18 червня 2009 року про затвердження типу автомобільних транспортних засобів та двигунів стосовно викидів від важких транспортних засобів (Євро VI) та про доступ до інформації про ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 715/2007 та Директиви 2007/46/ЄС та скасовуються Директиви 80/1269/ЄЕС, 2005/55/ЄС і 2005/78/ЄС (OJ L 188, 18.7.2009, p. 1–13);

4) Директивою 2007/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
5 вересня 2007 року, яка встановлює процедуру затвердження автотранспортних засобів та їхніх причепів, а також систем, компонентів та окремих технічних одиниць, які призначені для таких транспортних засобів (OJ L 263, 9.10.2007, p. 1–160).

3) Відповідність законопроекту праву ЄС.

Основним документом у ЄС, яким регулюються екологічні норми щодо шкідливих викидів автотранспортних засобів, є Регламент (ЄС) № 715/2007, яким встановлено, що у Європейському Союзі стандарт Євро-5 застосовується з 1 січня 2011 року, а стандарт Євро-6 з 1 січня 2015 року.

Регламентом (ЄС) № 692/2008, Директивою 2007/46/ЄС та Регламентом (ЄС) № 595/2009 визначаються детальні правила щодо імплементації положень, передбачених Регламентом (ЄС) № 715/2007, а також встановлюються технічні вимоги для типового затвердження нових транспортних засобів і систем, правила щодо їх продажу та введення в експлуатацію; типового затвердження вантажних моторних транспортних засобів, їх двигунів та запасних частин з урахуванням стандартів Євро-5 та Євро-6.

Однак, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) не передбачена імплементація жодного із зазначених вище регламентів та директив ЄС, що регулюють правовідносини у сфері запровадження стандартів викиду Євро-5 та Євро-6.

З огляду на відсутність положень щодо запровадження стандартів викиду Євро-5 та Євро-6 в тексті самої Угоди про асоціацію, а також враховуючи вищенаведене, проект Закону не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію.

Водночас під час прийняття законопроекту необхідно звернути увагу на міжнародні зобов’язання Україна стосовно екологічних стандартів палива, оскільки Україна стала Договірною Стороною Женевської Угоди 1958 року згідно з Законом України від 10.02.2000р. №1448-ІІІ «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року» і заявила про намір застосовувати на своїй території 94 Правил ЄЕК ООН, що є додатком до Женевської Угоди 1958 року і містять згадані технічні приписи. На виконання взятих зобов’язань за Женевською Угодою 1958 року Україна з 08.10.2002р. визнає Правила ЄЕК ООН № 83-03, введені в Україні, як ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів».

Також з метою дотримання принципу правової визначеності, згідно з яким норми актів законодавства мають бути чітко сформульовані, вільними від суперечностей, а їх застосування до конкретних ситуацій – передбачуваним (див. напр., Рішення Суду ЄС № C-63/93 Duff and others v Minister for Agriculture and Food and Attorney General, параграф 20; Рішення Суду ЄС № С-233/96 Denmark v Commission, параграф 38;  Рішення Суду ЄС № С-245/97 Germany v Commission, параграф 82) пропонується визначити максимальний строк, протягом якого буде діяти виняток, відповідно до якого після набуття чинності стандартом Євро-6 дозволяється виробництво, реєстрація і ввезення транспортних засобів, що відповідають екологічним нормам Євро-5.

4) Висновок Комітету з питань європейської інтеграції.

Законопроект не суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію.