ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертний висновок законопроекту № 2714 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи з метою забезпечення економічної та соціальної стабільності суспільства"

Опубліковано 21.04.2016 18 переглядів
Метою законопроекту є запровадження ефективної процедури врегулювання проблемної заборгованості фізичних осіб перед кредиторами, у тому числі за зобов’язаннями, пов’язаними зі здійсненням підприємницької діяльності. Актуальність законопроекту зумовлена складною економічною ситуацією в країні – зростанням простроченої заборгованості громадян за кредитами, зростанням інфляції та курсовою різницею.

1. Загальна характеристика законопроекту

Законопроектом законодавчо закріплюється можливість банкрутства фізичної особи та детально регламентується порядок здійснення цієї процедури.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є запровадження ефективної процедури врегулювання проблемної заборгованості фізичних осіб перед кредиторами, у тому числі за зобов’язаннями, пов’язаними зі здійсненням підприємницької діяльності.

Актуальність прийняття законопроекту зумовлена складною економічною ситуацією в країні – зростанням простроченої заборгованості громадян за кредитами, зростанням інфляції та курсовою різницею.

Зауважимо, що зазначений законопроект розроблено у світлі пріоритетів, викладених у розд. IV.6 Стратегічного документу “План відновлення України 2015-2017”, у якому передбачається необхідність реформування процедури банкрутства.

2. Політико-правове обґрунтування законопроекту

Слід зазначити, що на рівні ЄС гармонізовані виключно процесуальні норми щодо банкруства фізичних осіб.

Перш за все, слід відзначити Регламент Ради Європи про провадження у справах про неплатоспроможність № 1346/2000 від 29 травня 2000 р., який визначає лише питання юрисдикції, застосовуваного права та кооперації при транскордонному банкрутстві.

До міжнародних документів належить Типовий закон ЮНСІТРАЛ “Про транскордонну неплатоспроможність” від 15 грудня 1997 р. У цьому Законі знову ж таки передбачені виключно процесуальні механізми ефективного вирішення справ про банкрутство, коли у боржника є активи чи борги у декількох державах. У рамках цього Закону слід відзначити ст. 23, яка передбачає визнання недійсними дій, які наносять шкоду кредиторам. Пропонований до прийняття проект закону № 2714 від 23.04.2015 р. містить відповідну норму (ст. 114 Законопроекту).

На відповідність РегламентуРади (ЄС) № 1346/2000 таположенням Типового Закону ЮНСІТРАЛ про транскордонну неплатоспроможність (1997 року) український законодавець 22 грудня 2011 р. Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» №4212-VI, якою зокрема вводиться розділ IX, присвячений процедурі банкрутства з іноземним елементом. У разі прийняття законопроекту № 2714 від 23.04.2015 р., положення розділу IX Законуавтоматично поширяться й на процедуру банкрутства фізичних осіб.

Ще одним документом, спрямованим на гармонізацію процедури неплатоспроможності в ЄС, є Рекомендація Єврокомісії від 12.03.2014 р. про новий підхід до комерційного банкрутства[1]. Ця рекомендація спрямована, головним чином, на запровадження досудової реструктуризації боргу (без відкритття формальної судової процедури. Вона є обов’язковою до застосування при банкрутстві компаній. Утім країнам-учасницям ЄС рекомендується з’ясувати можливість застосування цієї рекомендації й при банкрутстві споживачів (п. 15). 

Матеріально-правові норми щодо банкрутства фізичних осіб не є гармонізованими.У п. 11 Регламенту Ради Європи про про провадження у справах про неплатоспроможність № 1346/2000 від 29 травня 2000 р. зазначається, що внаслідо крізних матеріальних прав досить складно запровадити загальноприйняті судові процедури неплатоспроможності у всьому Співтоваристві. Це поширюється, наприклад, на велику різницю законів про заставне право, що має бути встановлене у Співтоваристві. Крім того, переважні права, якими користуються деякі кредитори у судових процедурах неплатоспроможності, в деяких випадках повністю відрізняються.

На сьогодні з 28 країн-учасниць ЄС тільки Мальта, Болгарія та найновіший член ЄС – Хорватія не мають законодавства щодо банкрутства фізичних осіб, хоча Хорватія вже розробила відповідний проект закону. 

Економічна ефективність законодавчого закріплення банкрутства фізичних осіб доведена низкою досліджень. Банкрутство є ефективним інструментом перерозподілу ресурсів до більш економічно ефективних потреб[2] .

Тому, безумовно, слід підтримати прийняття закону про банкрутство фізичної особи в Україні.

Лише схвальні відгуки, з нашої точки зору, викликає той факт, що суб’єкти законодавчої ініціативи намагалися максимально врахувати досвід країн ЄС та США при розробці законопроекту. 

Водночас, на нашу думку, деякі положення законопроекту потребують додаткової уваги суб’єктів законодавчої ініціативи. Так, ч. 3 ст. 103 аналізованого законопроекту не встановлює граничного строку для реалізації плану реструктуризації боргів фізичної особи.  Утім, в усіх розвинених країнах цей строк є законодавчо визначеним. Так, у США цей строк становить 3 роки, у більшості країн континентальної Європи – 7 років, у Скандинавських країнах – 5 років. У п. 30 Рекомендації Єврокомісії від 12.03.2014 р. про новий підхід до комерційного банкрутства рекомендується повне звільнення боржника від боргів не пізніше 3 років після завершення процедури реалізації всіх активів боржника, а у випадку реструктуризації боргу – не пізніше 3 років від дати затвердження плану реструктуризації боргу[3].  Основна мета його закріплення – процедура банкрутства фізичної особи має доходити свого логічного кінця та негативний вплив банкрутства має бути обмежений, щоб надати особам, визнаних банкрутами, другий шанс.

3. Рекомендації Комітету

У зв’язку з цим, беручидоувагиположеннястатті 114 Регламенту Верховної Ради України, рекомендується Комітету Верховної Ради України направити Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи з метою забезпечення економічної та соціальної стабільності суспільства № 2714 від 23.04.2015 р. (доопрацьований 14.07.2015) напершечитання з метою його подальшого обговорення.

 

 

 

 

 

 

 


[1]Commission Recommendation C (2014) 1500 final of 12.3.2014 on a new approach to business failure and insolvency, http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf

[2]Jose M. Garrido. The Role of Personal Insolvency Law in Economic Development. An Introduction to the World Bank Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons inthe World Bank Legal Review, Volume 5: Fostering Development through Opportunity, Inclusion and Equity, edited by HassaneCisse, N. R. MadhavaMenon, Marie-Claire CordonierSegger, Vincent O. Nmehielle. – P.111.

[3]Застосування зазначеної рекомендації по відношенню до банкрутства фізичних осіб має рекомендаційний характер.