ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту №3500 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)"

Опубліковано 11.04.2016 10 переглядів
Проект Закону спрямований, шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме у Законопроекті пропонується в абзаці першому частини дев’ятої статті 16 Бюджетного кодексу України, згідно з яким «умови випуску та обігу державних цінних паперів і цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»» слова «Про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».

1) Загальна характеристика Законопроекту

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів), поданого народними депутатами  Демчаком Р.Є., Довбенком М.В., Різаненком П.О. та іншими від  20.11.2015р. (реєстр. № 3500) («Законопроект») спрямований шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме у Законопроекті пропонується в  абзаці першому частини дев’ятої статті 16 Бюджетного кодексу України, згідно з яким «умови випуску та обігу державних цінних паперів і цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»» слова «Про цінні папери та фондовий ринок» замінити словами «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».

1.1. Відповідність Угоді про асоціацію

Законопроект належить до сфери, яка охоплюється Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони («Угода про асоціацію»).

Законопроект системно пов’язаний із Законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів), поданого народними депутатами  Демчаком Р.Є., Довбенком М.В., Різаненком П.О. та іншими від  20.11.2015р. (реєстр. № 3498). Тому з урахуванням висновку щодо Законопроекту №3498, стосовно цього Законопроекту варто зазначити наступне.

Зміни, передбачені Законопреоктом 3500, стосуються  узгодження термінології та дефініцій. З’ясовано, що вищеперелічені зміни не суперечать Угоді про  асоціацію і спрямовані на імплементацію відповідних Директив, про які мова йде у висновку щодо Законопроекту № 3498, хоча і строк їх  імплементації ще не настав.

2) Політико-правове обґрунтування Законопроекту

Встановлено, що зміни, передбачені Законопреоктом 3500, стосуються  узгодження термінології та дефініцій. З’ясовано, що вищеперелічені зміни не суперечать Угоді про  асоціацію.

3) Рекомендації Комітету

Рекомендація Комітету: прийняття Законопроекту за основу.

Вик. М. Цвенгрош, Н. Галецька (Парламентська експертна група)