ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту №3046 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів»

Опубліковано 14.03.2016 7 переглядів
Проект закону спрямований на врегулювання оподаткування ПДВ операцій з продажу вживаних товарів, а саме: - розмежування комісійного продажу вживаних товарів та їх перепродажу; - скасування необхідності обов’язкової оцінки транспортного засобу для визначення ціни продажу; - визначення поняття вживаного транспортного засобу. Усунення існуючих колізій має ліквідувати небезпеку повторного нарахування ПДВ.

1) Загальна характеристика Законопроекту

Проект закону спрямований на врегулювання оподаткування ПДВ операцій з продажу вживаних товарів, а саме:

- розмежування комісійного продажу вживаних товарів та їх перепродажу, та визначення бази оподаткування за аналогією маржинального прибутку;

- скасування необхідності обов’язкової оцінки транспортного засобу для визначення ціни продажу для фізичної особи;

- визначення поняття вживаного транспортного засобу, як такий, що не підпадає під визначення нового транспортного засобу.

На думку авторів законопроекту усунення існуючих колізій ліквідує небезпеку повторного нарахування ПДВ на повну вартість при операціях купівлі-продажу одного і того ж транспортного засобу.

2) Політико-правове обгрунтування Законопроекту

Даний проект належить до сфер, які охоплюються Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 16.09.2014 року (надалі – Угода про асоціацію), а саме Главою 4 «Оподаткування» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво».

Відповідно до ст. 353 Угоди про асоціацію, поступове наближення до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС, здійснюється відповідно до Додатка XXVIII до цієї Угоди. В свою чергу Додатком XXVIII передбачено, що положення Директиви Ради ЄС No 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість (надалі – Директива з ПДВ) мають бути впроваджені протягом 5 років з дати  набрання чинності цією Угодою.

Директива з ПДВ встановлює загальні принципи оподаткування ПДВ в країнах Європейського Союзу (об’єкт, база, місце, мінімальні ставки).

Згідно зі ст. 313 Директиви з ПДВ, у тому, що стосується поставки вживаних товарів, витворів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату платниками податку-перепродавцями, Держави-члени застосовують спеціальну схему оподаткування маржинального прибутку, отриманого платником податку-перепродавцем, відповідно до положень цієї Підсекції.

Статтею 314 Директиви з ПДВ передбачено, що маржинальна схема застосовується до поставки платником податку-перепродавцем вживаних товарів, витворів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату, якщо ці предмети були поставлені йому в межах Співтовариства однією з зазначених нижче осіб:

(a) особою, що не є платником податку;

(b) іншим платником податку, в частині звільнення поставки товарів таким платником податку від оподаткування за Статтею 136;

(c) іншим платником податку, в частині застосування до поставок товарів таким іншим платником-податку звільнення малих підприємств від оподаткування згідно зі Статтями 282 - 292, якщо йдеться про засоби виробництва;

(d) іншим платником податку-перепродавцем, якщо ПДВ був справлений з поставки товарів таким іншим платником податку-перепродавцем за цією маржинальною схемою.

При цьому, відповідно до ст. 315, базою оподаткування у зв'язку з поставкою товарів, про які йдеться у Статті 314, є маржинальний прибуток, отриманий платником-податку перепродавцем, мінус сума ПДВ на маржинальний прибуток.

Маржинальний прибуток платника податку-перепродавця дорівнює різниці між ціною продажу, яку справляє платник податку-перепродавець за товари, й ціною купівлі.

Таким чином, внесення пропонованих змін в цьому аспекті повністю відповідає  механізмам, які закріплені в acquis communautaire.

Щодо скасування необхідності обов’язкової оцінки транспортного засобу для визначення ціни продажу для фізичної особи, то слід зазначити, що ст. 312 Директиви з ПДВ дає наступні визначення понять для встановлення маржинального прибутку:

(1) "ціна продажу" - це все, що становить винагороду, що отримується або належить до отримання платником податку-перепродавцем від замовника чи від третьої сторони, включаючи субсидії, безпосередньо пов'язані з операцією, податки, мита, збори та обов'язкові платежі, й побічні витрати на кшталт витрат на сплату комісії, пакування, транспортування й страхування, що справляються платником податку-перепродавцем з замовника, але за винятком сум, зазначених у Статті 79;

(2) "ціна купівлі" - це все, що становить винагороду в цілях підпункту (1), що отримується або належить до отримання з платника податку-перепродавця його постачальником.

Фактично такі визначення відповідають положенням, закріпленим в законопроекті.

Проте, відповідно до ст. 14.1.124 Податкового кодексу України, новий транспортний засіб – це транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію.

Внесення пропонованих законопроектом змін означає застосування даного визначення і для мети оподаткування ПДВ вживаних транспортних засобів.

В той же час, відповідно до ч. 2 ст. 2 Директиви з ПДВ, зазначені нижче транспортні засоби вважаються "новими" в таких випадках:

 (i) механічні транспортні засоби, поставка яких відбувається протягом шести місяців від дати першого введення в експлуатацію, або якщо транспортний засіб проїхав не більше 6000 кілометрів; 

(ii) судна, поставка яких відбувається протягом трьох місяців від дати першого введення в експлуатацію, або якщо судно пройшло не більше 100 годин; 

(ii) літальні апарати, поставка яких відбувається протягом трьох місяців від дати першого введення в експлуатацію, або якщо літальний апарат налітав не більше 40 годин. 

Аналогічне визначення міститься в чинній редакції ст. 189.3 ПКУ, а внесення пропонованих змін не відповідає вимогам Директиви з ПДВ та може стати підставою для ухилення від сплати ПДВ на фактично нові транспортні засоби.

В свою чергу порушення Україною своїх зобов’язань за Угодою може стати перепоною для загальної Європейської інтеграції України. Особливої уваги дана сфера заслуговує через те, що ПДВ є загальноєвропейським податком, що формує бюджет співтовариства. Тому внесення змін до Податкового кодексу України в сфері в сфері оподаткування ПДВ необхідно затвердити, але з певними коригуваннями.

3) Рекомендації Комітету (варіанти відповідно до статей 114, 123, 129 Регламенту ВРУ):

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів» (№ 3046) прийняти за основу.

Проте, звернути увагу на необхідність в доопрацьованому до наступного читання законопроекті врахувати положення Директиви Ради ЄС No 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість щодо визначення вживаного транспортного засобу.

 

1)      Політико-правове обґрунтування Законопроекту