ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами лікарських засобів)»

Опубліковано 11.04.2016 12 переглядів
Необхідність прийняття законопроекту обумовлена необхідністю зниження рівня самолікування громадян України. З цією метою автор законопроекту пропонує внести зміни до законів України «Про лікарські засоби» та «Про рекламу» з метою встановлення в законодавстві України повної заборони реклами лікарських засобів.

1. Загальна характеристика законопроекту

Згідно з пояснювальною запискою необхідність прийняття законопроекту обумовлена необхідністю зниження рівня самолікування громадян України. З цією метою автор законопроекту пропонує внести зміни до законів України «Про лікарські засоби» та «Про рекламу» з метою встановлення в законодавстві України повної заборони реклами лікарських засобів.

2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу

Законопроект відноситься до сфери охорони здоров’я та життя людей, тварин і рослин, що належить до однієї з пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу (відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV).

Законопроект  співвідноситься зі сферою – громадське здоров’я Глави 22 Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Проте, положеннями цієї Глави Угоди, а також Додатком до неї зазначене питання не регулюється.

В Європейському Союзі питання, що стосуються споживання лікарських засобів регулюються Директивою Європейського Парламенту та Ради 2001/83/ЄС «Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів, призначених для споживанні людиною» від 6 листопада 2001 р. Україна не має зобов’язань щодо імплементації цієї Директиви відповідно до Угоди про асоціацію.

3. Відповідність законопроекту праву ЄС

Попри відсутність прямих зобов’язань України щодо адаптації законодавства до Директиви 2001/83/ЄС доцільно висвітлити результати порівняльного аналізу законопроекту з Директивою.

Передусім доцільно зазначити, що Директива 2001/83/ЄС комплексно підходить до регулювання питань, пов’язаних зі споживанням лікарських засобів. Так, у Директиві встановлюються умови, за яких лікарський засіб може бути рекламований та положення, які визначають заборонені для рекламування лікарські засоби (ст. 88, 89 Директиви). Зокрема, Директива дозволяє рекламування лікарських засобів, що відпускаються без рецепта. Тобто споживач має змогу дізнатися про існування препарату із загальнодоступних джерел інформування. Таким чином запропонована законопроектом заборона усіх без виключення лікарських засобів не відповідає Директиві 2001/83/ЄС.

В контексті невідповідності законопроекту Директиві 2001/83/ЄС є важливим висловити наступне застереження. Зважаючи на те, що на рику України перебуває в обігу великий обсяг імпортованих з ЄС лікарських засобів, заборона рекламування в Україні будь-яких лікарських засобів без виключення може викликати реакцію експортерів лікарських засобів з ЄС та розцінена Європейською Стороною як надання товарам Союзу менш несприятливого режиму на ринку України, порівняно з тим, що існує в ЄС.

Крім цього, запропонована заборона може ускладнити умови конкуренції між виробниками лікарських засобів, оскільки споживачі не матимуть змоги ознайомитися з розміщеними на ринку лікарськими засобами, які пропонуються різними виробниками, але мають однакові лікарські характеристики.

4. Висновок Комітету з питань європейської інтеграції

Угодою про асоціацію не встановлено зобов’язання з адаптації законодавства України до Директиви 2001/83/ЄС.

Законопроект не відповідає Директиві 2001/83/ЄС.

Законопроект може створити дискримінаційні умови торгівлі на ринку України.