ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту №2409а «Про засади державної політики охорони здоров’я»

Опубліковано 11.04.2016 15 переглядів
Проект Закону №2409а визначає правові, економічні, соціальні, гуманітарні та організаційні засади державної політики охорони здоров’я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України. Проект містить визначення окремих термінів, містить перелік засад формування та принципів реалізації державної політики охорони здоров’я, її пріоритетів та завдань, інструментів її формування, реалізації, моніторингу; визначені повноваження суб’єктів державних органів та фінансове забезпечення.

1) Загальна характеристика законопроекту:

Проект Закону України «Про засади державної політики охорони здоров’я» №2409а, як зазначається у його преамбулі, визначає правові, економічні, соціальні, гуманітарні та організаційні засади державної політики охорони здоров’я як складової частини внутрішньої політики та національної безпеки України. Проект містить визначення окремих термінів, містить перелік засад формування та принципів реалізації державної політики охорони здоров’я, її пріоритетів та завдань, інструментів її формування, реалізації, моніторингу; визначені повноваження суб’єктів державних органів та фінансове забезпечення. Також проектом пропонується внести зміни в «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Проект належить до сфер, які охоплюються Угодою про асоціацію, а саме, Главою 22 «Громадське здоров’я» Розділу V Угоди.

В ЄС держави члени самостійно визначають свою політику охорони здоров’я та організацію і надання послуг з охорони здоров’я. Діяльність Союзу, відповідно до ст. 168 Договору про функціонування Європейського союзу[1], доповнює національні політики. Так, Регламентом № 282/2014 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2014 року була запроваджена третя багаторічна програма діяльності Союзу у сфері охорони здоров’я на період з 1 січня 2014 р. до 31 грудня 2020 р[2]. Загальними цілями Програми є доповнення, сприяння і забезпечення «додаткової вартості» для політик держав-членів з покращення стану здоров’я їхніх громадян; заохочення інновацій у цій сфері; підвищення рівня стабільності системи охорони здоров’я ЄС, а також забезпечення захисту громадян Союзу від серйозних транскордонних загроз їхньому здоров’ю.

В цілому зміст Проекту не суперечить положенням acquis communautaire. Втім, ідея прийняття документа про засади державної політики охорони здоров’я у вигляді окремого закону не є виправданою. Так, немає інформації про те, що в європейських країнах саме окремим законом визначаються засади державної політики охорони здоров’я. Так, у Польщі ці питання регулюються, зокрема, декількома статтями в Законі «Про послуги охорони здоров’я, що фінансується з публічних коштів»[3]. В Україні на даний момент ці питання є досить детально врегульовані в інших актах, зокрема, в «Основах законодавства України про охорону здоров’я»[4].

2) Політико-правове обґрунтування законопроекту:

В цілому зміст Проекту не суперечить положенням Угоди про асоціацію. Так, відповідно до ст. 428 Угоди про асоціацію, яка вже набрала чинності, «Україна поступово наближує своє законодавство та практику до принципів acquis ЄС, зокрема, у сфері інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну». Відповідно до ст.6 Проекту, одним із пріоритетів державної політики охорони здоров’я є «адаптація законодавства України з питань охорони здоров’я до вимог політик міжнародних організацій[5] у цій сфері».  Отже, в цілому в Проекті відображена ідея наближення законодавства України до принципів права ЄС.

В той же час, в проекті не конкретизуються ті сфери, щодо яких має відбуватися наближення відповідно до ст. 428 Угоди, як от сфери інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, тютюну. Також в Проекті не приділяється увага сферам співробітництва між Україною та ЄС, визначених в ст. 427 Угоди (стаття поки що не набрала чинності), не прописана ідея співробітництва з ЄС в сфері охорони здоров’я.

Отже, хоча в цілому зміст Проекту не суперечить положенням Угоди про асоціацію, він не відображає зміст конкретних положень Угоди.

Крім того, зміст положень Проекту носить декларативний характер, надміру теоретизований. Приблизно половину тексту займають положення про мету, завдання, пріоритети державної політики, засади формування, принципи реалізації політики, при цьому частково дублюють одне одного.  Формулювання визначень, які містяться в статті 1 Проекту, є не досить коректними і дозволяють вільне тлумачення. Наприклад, Проект визначає здоровий спосіб життя як «комплекс життєво важливих цінностей здоров’я та колективних зразків поведінки, пов’язаних зі здоров’ям, заснованих на виборі альтернатив, що доступні людям відповідно до їхніх життєвих можливостей; якість і стиль життя, в яких відображається активність людини по відношенню до свого здоров’я». Для порівняння, ВООЗ визначає це поняття значно простіше і зрозуміліше: «це спосіб життя, який знижує ризик серйозно захворіти або померти рано»[6].

3) Рекомендації Комітету

Законопроект відхилити. Рекомендовано розглянути питання про державну політику охорони здоров’я не в рамках окремого закону, а з точки зору внесення змін в «Основи законодавства України про охорону здоров’я».


[1] http://www.minjust.gov.ua/file/23491.PDF

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=EN

[3] Закон Республіки Польща від 27 серпня 2004 р. «Про послуги охорони здоров’я, що фінансуються з публічних коштів»

[4] Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)

[5] Політики охорони здоров’я міжнародних організацій в тексті Проекту включають також офіційні документи ЄС щодо охорони здоров’я

[6] ВООЗ Регіональний Європейський офіс «Що таке здоровий спосіб життя?» http://www.kznhealth.gov.za/healthyliving.pdf